POSIO SLOVAKIA a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 337 00519 760 10919 880 56226 566 828
Bežná likvidita III. stupeň 1,811,2917,250,0232
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,11-0,0069-0,0237-0,0046
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,810,217710,020,0023
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,178,846,259,76
Celkové tržby 0,000060 180201 660103 056
Celkový dlh 181 37717 752 78717 139 10824 097 870
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -327 648-13 890-64 975-11 339
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-4,41-1,47-1,06
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 327 64813 89064 97511 339
Čistý cash flow 327 64813 89064 97511 339
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 503 337308 744406 803331 911
Čistý zisk 800 987-265 543-297 231-108 804
Čistý zisk v minulom roku -265 543-297 231-108 804-1 282
Cudzie zdroje -155 628-2 007 322-2 741 454-2 468 958
Daň z príjmov 196 27116 30425 72054 694
Daň z príjmov v minulom roku 16 30425 72054 6940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 196 27116 30425 72054 694
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000415,7084,86365,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000365,0032,38365,00
Doba obratu aktív 0,0000119 84835 98394 093
Doba obratu pohľadávok 0,0000415,7084,86365,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000386,9111,7417 478
EBIT v minulom roku 308 744406 803331 911-1 113
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 503 337308 744406 803331 911
EBITDA -408 434-68 506-58 154-57 159
EBITDA marža 0,0000-1,14-0,2884-0,5546
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -408 434-68 506-58 154-57 159
Efektívna daňová sadzba 0,1968-0,0654-0,0947-1,01
Finančná páka 2,179,847,2510,76
Finančné účty 327 64813 89064 97511 339
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -660 882-68 806-58 437-57 385
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53820,00320,00030,1858
Krátkodobé pohľadávky 137,0068 53946 886103 111
Krátkodobé záväzky 181 37763 7926 4844 934 782
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 816,0063 1230,00003 870 383
Krytie dlhovej služby -0,8071-0,1228-0,0857-0,1481
Nákladové úroky 506 079557 983678 314386 021
Nákladové úroky v minulom roku 557 983678 314386 021169,00
Náklady na predaný tovar 405 10981 212202 476112 488
Neobežný majetok 9 22019 677 68019 768 70126 452 378
Obežný majetok 327 78582 429111 861114 450
Obrat obežného majetku 0,00000,73011,800,9004
Osobné náklady 3 25247 32257 22147 632
Ostatné náklady na finančnú činnosť 252 448300,00283,00226,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 800 987-265 543-297 231-108 804
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 5,15-0,1323-0,1084-0,0441
Podiel EBIT k aktívam 4,460,01560,02050,0125
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 4,460,01560,02050,0125
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 9,660,01570,02050,0153
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97220,00070,00330,0004
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,0080-2,25-70,12-5,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -124,57-0,4444-0,0143-0,1980
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -124,57-0,4444-0,0143-0,1980
Pohľadávky z obchodného styku 0,000060 18017 892103 057
Pohotová likvidita II. stupeň 1,811,2917,250,0232
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4750-144,52-42,19-217,74
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,64740,02490,09580,0294
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53820,89840,86210,9071
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,178,846,259,76
Pridaná hodnota -405 109-21 032-816,00-9 432
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,050,000037,56
Rentabilita aktív, ROA 2,38-0,0134-0,0150-0,0041
Rentabilita vlastného imania, ROE 5,15-0,1323-0,1084-0,0441
Rýchla likvidita I. stupeň 1,810,217710,020,0023
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,4441-259,14-294,72-421,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,4441-259,14-294,72-421,59
Služby 405 10381 100202 381110 829
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 337 00519 760 10919 880 56226 566 828
Spotreba materiálu… 6,00112,0095,001 659
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 44 196 01760 180201 660103 056
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 44 196 0170,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000060 180201 660103 056
Účtovný cash flow 327 64813 89064 97511 339
Úrokové krytie 2,970,55330,59970,8598
Vlastné imanie 155 6282 007 3222 741 4542 468 958
Všetky záväzky 181 37717 752 78717 139 10824 097 870
Výsledok hospodárenia -408 434-68 506-58 154-57 159
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -408 434-68 506-58 154-57 159
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 800 987-265 543-297 231-108 804
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -265 543-297 231-108 804-1 282
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 997 258-249 239-271 511-54 110
Záväzky 181 37717 752 78717 139 10824 097 870
Záväzky z obchodného styku 816,0063 1230,00003 870 383
Zisk pred zdanením 997 258-249 239-271 511-54 110
Zmena EBIT 4,870,75901,23-298,21