TRANS HRON s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 251 468321 259251 963141 39473 961
Bankové úvery 25 81626 60419 7840,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,81350,34680,64340,39550,2785
Bežné bankové úvery 25 81626 60419 7840,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1467-0,0759-0,0434-0,1561-0,6301
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,819,139,319,5513,24
Celkové tržby 561 541552 879452 380175 16625 465
Celkový dlh 230 181289 531227 520127 99468 768
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 22 69324 19518 723-2 092-3 272
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,01860,01320,02440,0469-0,7778
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1232 4091 0612 0923 272
Čistý cash flow 3 1232 4091 0612 0923 272
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 24619 34224 41311 826-19 508
Čistý zisk -10 4417 28511 0438 207-19 807
Čistý zisk v minulom roku 7 28511 0438 207-19 8070,0000
Cudzie zdroje -21 287-31 728-24 443-13 400-5 193
Daň z príjmov 698,001 0853 2441 2250,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 0853 2441 2250,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 698,001 0853 2441 2250,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 82,1070,3986,6954,4385,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,2364,5580,1837,3658,44
Doba obratu aktív 186,75235,71232,47324,161 074
Doba obratu pohľadávok 82,1070,3986,6954,4385,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 85,95189,87118,01149,76476,58
EBIT v minulom roku 19 34224 41311 826-19 5080,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 24619 34224 41311 826-19 508
EBITDA 85 42581 42376 73628 996-15 240
EBITDA marža 0,15210,14730,16960,1655-0,5985
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 85 42581 42376 73628 996-15 240
Finančná páka 11,8110,1310,3110,5514,24
Finančné účty 3 1232 4091 0612 0923 272
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 100 017127 924150 53944 730-15 637
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,46030,80550,50760,46200,4439
Krátkodobé pohľadávky 110 55095 93393 95723 7435 871
Krátkodobé záväzky 115 742258 774127 90865 32332 832
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 23 08214 7839 4036 69310 129
Krytie dlhovej služby 7,777,427,5812,11-50,97
Nákladové úroky 10 98910 97210 1262 394299,00
Nákladové úroky v minulom roku 10 97210 1262 394299,000,0000
Náklady na predaný tovar 288 033314 056247 914101 11918 885
Neobežný majetok 136 305222 282156 945115 55964 818
Obežný majetok 115 16398 97795 01825 8359 143
Obrat aktív 1,951,551,571,130,3400
Obrat neobežného majetku 3,612,242,521,380,3879
Obrat obežného majetku 4,275,034,166,162,75
Odpisy 82 76372 15857 52722 6113 873
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 82 76372 15857 52722 6113 873
Osobné náklady 103 00588 36556 76624 85020 863
Ostatné náklady na finančnú činnosť 408,00479,001 372166,00397,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 72 32279 44368 57030 818-15 934
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,22170,12490,24970,6125-3,81
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50630,48180,38440,42783,33
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,982,082,602,340,3001
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,141,291,220,2531
Pohľadávky z obchodného styku 73 01887 97286 90816 2984 026
Pohotová likvidita II. stupeň 0,80300,34460,64340,39550,2785
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,82-13,17-23,04-6,41-1,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,28420,21960,10480,873910,94
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91530,90120,90300,90520,9298
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,819,139,319,5513,24
Pridaná hodnota 203 464183 409147 69258 0916 260
Primárna platobná neschopnosť 0,31610,16800,10820,41072,52
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,49050,22960,45180,6125-3,81
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,693,562,964,41-4,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,693,562,964,41-4,51
Služby 90 113112 28873 86234 41716 578
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 251 468321 259251 963141 39473 961
Spotreba materiálu… 197 920201 768174 05266 7022 307
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 25 81626 60419 7840,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 498 997520 955433 193167 16025 145
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 50023 49037 5877 9500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 491 497497 465395 606159 21025 145
Účtovný cash flow 3 1232 4091 0612 0923 272
Úročený dlh 25 81626 60419 7840,00000,0000
Úrokové krytie 0,11341,762,414,94-65,24
Vlastné imanie 21 28731 72824 44313 4005 193
Všetky záväzky 230 181289 531227 520127 99468 768
Výsledok hospodárenia 1 75219 86025 80611 985-19 113
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 75219 86025 80611 985-19 113
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 4417 28511 0438 207-19 807
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 28511 0438 207-19 8070,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 7438 37014 2879 432-19 807
Zásoby 1 490635,000,00000,00000,0000
Záväzky 230 181289 531227 520127 99468 768
Záväzky z obchodného styku 23 08214 7839 4036 69310 129
Zisk pred zdanením -9 7438 37014 2879 432-19 807
Zmena EBIT 0,06440,79232,06-0,60620,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 41012 89530 9902 3500,0000