EKO-HIT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 28414 86016 31818 12019 452
Bežná likvidita III. stupeň 0,91860,95560,98841,101,25
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,08-2,18-9,261,02-4,99
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9020-0,0965-0,1077-0,09951,25
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -12,28-22,54-85,9910,253,99
Celkové tržby 0,00000,00000,00007 9580,0000
Celkový dlh 15 55015 55016 51016 51015 550
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 026-14 531-16 032-17 810-19 452
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 02614 53116 03217 81019 452
Čistý cash flow 14 026-1 501-1 778-1 64219 452
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -576,00-499,00-842,00-1 331-1 098
Čistý zisk -576,00-499,00-1 802-2 291-1 098
Čistý zisk v minulom roku -499,00-1 802-2 291-1 0980,0000
Cudzie zdroje 1 266690,00192,00-1 610-3 902
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000014,220,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000831,090,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,000014,220,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000795,110,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000757,240,0000
EBIT v minulom roku -499,00-842,00-1 331-1 0980,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -576,00-499,00-842,00-1 331-1 098
EBITDA -474,00-392,00-735,00-1 223-983,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -474,00-392,00-735,00-1 223-983,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-1,14-0,72130,0000
Finančná páka -11,28-21,54-84,9911,254,99
Finančné účty 14 02614 53116 03217 81019 452
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -576,00-499,00-842,00-1 332-1 100
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,091,051,010,91110,7994
Krátkodobé pohľadávky 258,00329,00286,00310,000,0000
Krátkodobé záväzky 15 55015 55016 51016 51015 550
Náklady na predaný tovar 474,00392,00735,009 181983,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00007 5790,0000
Obežný majetok 14 28414 86016 31818 12019 452
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,00107,00107,00109,00117,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -576,00-499,00-1 802-2 291-1 098
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,45500,72329,39-1,42-0,2814
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,45500,72324,39-0,8267-0,2814
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98190,97790,98250,98291,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,91860,95560,98841,101,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0903-0,4597-0,10800,9805-0,2006
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,091,051,010,91110,7994
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -12,28-22,54-85,9910,253,99
Pridaná hodnota -474,00-392,00-735,00-1 223-983,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,45500,72329,39-1,42-0,2814
Rýchla likvidita I. stupeň 0,90200,93450,97101,081,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -32,81-39,67-22,46-13,50-15,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -32,81-39,67-22,46-13,50-15,82
Služby 474,00392,00735,001 026983,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 28414 86016 31818 12019 452
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000576,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00007 9580,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00007 9580,0000
Účtovný cash flow 14 026-1 501-1 778-1 64219 452
Vlastné imanie -1 266-690,00-192,001 6103 902
Všetky záväzky 15 55015 55016 51016 51015 550
Výsledok hospodárenia -474,00-392,00-735,00-1 223-983,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -474,00-392,00-735,00-1 223-983,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -576,00-499,00-1 802-2 291-1 098
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -499,00-1 802-2 291-1 0980,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -576,00-499,00-842,00-1 331-1 098
Záväzky 15 55015 55016 51016 51015 550
Zisk pred zdanením -576,00-499,00-842,00-1 331-1 098
Zmena EBIT 1,150,59260,63261,210,0000