LSD s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 13 80815 81229 72927 7674 979
Bežná likvidita III. stupeň 2,252,271,021,254,24
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000054,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000187,00218,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08090,137412,34-1,60-1,31
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0997-0,1731-0,18310,40074,24
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,82280,803267,544,000,3085
Celkové tržby 0,000079 201138 284179 2880,0000
Celkový dlh 6 2337 04329 11122 0361 174
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 660-7 273-8 478-13 797-4 979
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6607 2738 47813 7974 979
Čistý cash flow -613,00-1 205-5 3198 8184 979
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -84,0012 897-19 371-3 332-715,00
Čistý zisk -193,0011 937-20 331-4 292-1 195
Čistý zisk v minulom roku 11 937-20 331-4 292-1 1950,0000
Cudzie zdroje -7 575-8 769-431,00-5 513-3 805
Daň z príjmov 109,00960,00960,00960,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 109,00960,00960,00960,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000043,7857,0728,330,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000036,6550,7327,920,0000
Doba obratu aktív 0,000081,0679,8356,530,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000043,7857,0728,330,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000035,6877,9944,800,0000
EBIT v minulom roku 12 897-19 371-3 332-715,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -84,0012 897-19 371-3 332-715,00
EBITDA 0,00005 009-19 241-3 247-643,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00005 009-19 241-3 247-643,00
Efektívna daňová sadzba -1,300,0744-0,0496-0,2881-0,6713
Finančná páka 1,821,8068,985,041,31
Finančné účty 6 6607 2738 47813 7974 979
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5486-0,5546-0,0145-0,1985-0,7642
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54860,55460,01450,19850,7642
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -84,0020 895-19 371-3 332-715,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,44540,44020,97690,79250,2358
Krátkodobé pohľadávky 7 1488 53921 25113 9160,0000
Krátkodobé záväzky 6 1506 96029 04322 0041 174
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-102,89-14,890,0000
Náklady na predaný tovar 0,000057 698126 607162 463643,00
Obežný majetok 13 80815 81229 72927 7134 979
Obrat aktív 0,00004,504,576,460,0000
Obrat obežného majetku 0,00004,504,576,470,0000
Osobné náklady 0,00008 33621 64619 9020,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,00110,00130,0085,0072,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 0006 00025 54417 91194,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -193,0011 937-20 331-4 292-1 195
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,02551,36-47,17-0,7785-0,3141
Podiel EBIT k aktívam -0,00610,8156-0,6516-0,1200-0,1436
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,00610,8156-0,6557-0,1209-0,1436
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01101,46-38,82-0,6009-0,1879
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,48230,46000,28520,49691,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,61752,321,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,620,43050,84540,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00001,620,43050,84540,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 1487 14918 89213 7120,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,252,271,021,254,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,367,280,0810-0,6252-0,7642
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45140,44540,97920,79360,2358
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,82280,803267,544,000,3085
Pridaná hodnota 0,000013 5009 31816 825-643,00
Primárna platobná neschopnosť 0,83940,83931,351,310,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,01400,7549-0,6839-0,1546-0,2400
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,02551,36-47,17-0,7785-0,3141
Rýchla likvidita I. stupeň 1,081,040,29000,62094,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00001,41-1,51-6,79-1,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00001,41-1,51-6,79-1,83
Služby 0,000030 89471 549115 726643,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 80815 81229 72927 7674 979
Spotreba materiálu… 0,000026 80455 05846 7370,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000079 196135 925179 2880,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 9980,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000071 198135 925179 2880,0000
Účtovný cash flow -613,00-1 205-5 3198 8184 979
Vlastné imanie 7 5758 769431,005 5133 805
Všetky záväzky 6 2337 04329 11122 0361 174
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000187,00218,000,0000
Výsledok hospodárenia 0,000013 007-19 241-3 247-643,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,000013 007-19 241-3 247-643,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -193,0011 937-20 331-4 292-1 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 937-20 331-4 292-1 1950,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -84,0012 897-19 371-3 332-715,00
Záväzky 6 2337 04329 11122 0361 174
Záväzky z obchodného styku 6 0006 00025 54417 91194,00
Zisk pred zdanením -84,0012 897-19 371-3 332-715,00
Zmena EBIT -0,0065-0,66585,814,660,0000