RT denim s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 37 50960 10649 43520 05912 143
Bankové úvery 17 07717 0810,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,69161,201,321,391,11
Bežné bankové úvery 17 07717 0810,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,62050,3620-2,54-2,70-7,28
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5419-0,14260,77191,050,7881
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,225,273,362,589,28
Celkové tržby 105 05392 010100 45084 8119 012
Celkový dlh 54 40750 51538 09014 45510 962
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 45 36929 235-28 805-15 133-8 601
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -10 486-3 47228 80515 1338 601
Čistý cash flow -10 486-3 47228 80515 1338 601
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -23 290-328,007 0215 401-3 819
Čistý zisk -26 488-1 7555 7424 423-3 819
Čistý zisk v minulom roku -1 7555 7424 423-3 8190,0000
Cudzie zdroje 16 898-9 591-11 345-5 604-1 181
Daň z príjmov 0,00000,00001 279978,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 279978,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 279978,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,1889,2868,1221,200,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,2489,2862,2714,310,0000
Doba obratu aktív 130,32239,71180,6186,33491,81
Doba obratu pohľadávok 13,1889,2868,1221,200,0000
Doba obratu zásob 228,49389,9614,760,0000211,01
Doba splácania záväzkov 100,04230,49277,38181,94650,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 67,2497,10136,3462,09442,03
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 74,64169,89253,14137,38596,14
EBIT v minulom roku -328,007 0215 401-3 8190,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -23 290-328,007 0215 401-3 819
EBITDA -22 860948,008 1476 514-3 722
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -22 860948,008 1476 514-3 722
Finančná páka -2,226,274,363,5810,28
Finančné účty -10 486-3 47228 80515 1338 601
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -23 290-328,007 0215 401-3 819
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51590,40510,75490,71920,8988
Krátkodobé finančné výpomoci 17 8068 6820,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 79322 38618 6444 9260,0000
Krátkodobé záväzky 19 35224 34737 31814 42710 914
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 43917 94534 05710 89410 007
Krytie dlhovej služby -7,150,66430,00000,00000,0000
Nákladové úroky 3 1981 4270,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 4270,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 103 21569 84973 10763 11710 144
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 70 60938 55549 10628 9436 127
Obežný majetok 37 50960 10649 43520 05912 143
Obrat aktív 2,801,522,024,230,7422
Obrat obežného majetku 2,801,522,024,230,7422
Obrat zásob 1,600,936024,730,00001,73
Osobné náklady 15 01112 4688 4077 2581 071
Ostatné náklady na finančnú činnosť 430,001 2761 1261 11397,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -26 488-1 7555 7424 423-3 819
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,47-0,04960,50610,7893-3,23
Podiel EBIT k aktívam -0,6209-0,00550,14200,2693-0,3145
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6209-0,00550,14200,2693-0,3145
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,28-0,00920,57940,9590-3,11
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,2796-0,05780,58270,75440,7083
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 8,170,57530,31370,3346-0,9461
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0998-0,03770,28680,17840,9544
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,02600,56210,54570,7495-0,1848
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,12241,743,192,99-1,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,12241,743,192,99-1,06
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0998-0,03790,28830,17840,9544
Pohľadávky z obchodného styku 3 23522 38617 0443 3260,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -0,12340,37751,271,390,7881
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,612,76-0,3939-0,3703-0,1373
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,28-2,430,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,93000,42860,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,450,84040,77050,72060,9027
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,225,273,362,589,28
Pridaná hodnota 1 83821 67126 79721 694-1 132
Primárna platobná neschopnosť 4,460,80162,003,280,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,7062-0,02920,11620,2205-0,3145
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,57-0,18300,50610,7893-3,23
Rýchla likvidita I. stupeň -0,1933-0,06930,77191,050,7881
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,3853,294,682,22-2,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,3853,294,682,22-2,95
Služby 27 33127 03618 19729 0843 202
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 50960 10649 43520 05912 143
Spotreba materiálu… 5 2754 2585 8045 090815,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 88325 7630,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 105 05391 52099 90484 8119 012
Tržby z predaja tovaru 105 05391 52099 90484 8119 012
Účtovný cash flow -10 486-3 47228 80515 1338 601
Úročený dlh 34 88325 7630,00000,00000,0000
Úrokové krytie -7,28-0,22990,00000,00000,0000
Vlastné imanie -16 8989 59111 3455 6041 181
Všetky záväzky 54 40750 51538 09014 45510 962
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,47-0,04960,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -22 860948,008 1476 514-3 722
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -22 860948,008 1476 514-3 722
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -26 488-1 7555 7424 423-3 819
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 7555 7424 423-3 8190,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -26 488-1 7557 0215 401-3 819
Zásoby 44 20241 1921 9860,00003 542
Záväzky 54 40750 51538 09014 45510 962
Záväzky z obchodného styku 14 43917 94534 05710 89410 007
Zisk pred zdanením -26 488-1 7557 0215 401-3 819
Zmena EBIT 71,01-0,04671,30-1,410,0000