Rent Hammer s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 05517 94715 7844 8705 000
Bežná likvidita III. stupeň 17,372,342,080,37720,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,04-1,58-1,640,9199-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 17,372,282,080,37720,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05960,69170,7884-2,440,0000
Celkové tržby 24 55026 65631 39318 3000,0000
Celkový dlh 791,007 3386 9588 2540,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 737-16 724-14 506-3 113-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 73716 72414 5063 1135 000
Čistý cash flow 13 73716 72414 5063 1135 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 9031 7985 740-7 9040,0000
Čistý zisk 2 6551 7835 260-8 3840,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 7835 260-8 3840,00000,0000
Cudzie zdroje -13 264-10 609-8 8263 384-5 000
Daň z príjmov 248,0015,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 248,0015,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00005,880,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00005,880,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 208,96248,15186,4097,130,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00005,880,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,76101,4682,17164,630,0000
EBIT v minulom roku 1 7985 740-7 9040,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 9031 7985 740-7 9040,0000
EBITDA 3 5422 1555 857-7 6580,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 5422 1555 857-7 6580,0000
Finančná páka 1,061,691,79-1,441,0000
Finančné účty 13 73716 72414 5063 1135 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9437-0,5911-0,55920,6949-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94370,59110,5592-0,69491,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 3832 5366 706-7 7440,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,05630,40890,44081,690,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000425,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 791,007 3386 9588 2540,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 544,001 174480,00824,000,0000
Náklady na predaný tovar 21 00824 24325 05025 9280,0000
Neobežný majetok 318,00798,001 2781 7570,0000
Obežný majetok 13 73717 14914 5063 1135 000
Obrat aktív 1,751,471,963,760,0000
Obrat neobežného majetku 77,2033,0824,1810,420,0000
Obrat obežného majetku 1,791,542,135,880,0000
Odpisy 480,00480,00480,00160,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 480,00480,00480,00160,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 159,00135,00123,0086,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 1352 2635 740-8 2240,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20020,16810,59602,480,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,20650,10020,3637-1,620,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,20650,10020,3637-1,620,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,21890,16950,65042,340,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97740,93190,91900,63921,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,55960,62740,46210,17010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 7,384,4912,20-47,680,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,55960,63350,46930,17010,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000425,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 17,372,342,080,37720,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9656-0,6344-0,60841,09-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,05630,40890,44081,690,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05960,69170,7884-2,440,0000
Pridaná hodnota 3 5422 1555 857-7 6280,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00002,760,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,18890,09930,3332-1,720,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20020,16810,59602,480,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 17,372,282,080,37720,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,22333,411,19-1,080,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,22333,411,19-1,080,0000
Služby 15 63914 63215 24115 4440,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 05517 94715 7844 8705 000
Spotreba materiálu… 5 3699 6119 80910 4840,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 55026 65631 39318 3000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000258,00486,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 55026 39830 90718 3000,0000
Účtovný cash flow 13 73716 72414 5063 1135 000
Vlastné imanie 13 26410 6098 826-3 3845 000
Všetky záväzky 791,007 3386 9588 2540,0000
Výsledok hospodárenia 3 0621 9335 863-7 8180,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 0621 9335 863-7 8180,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 6551 7835 260-8 3840,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 7835 260-8 3840,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 9031 7985 740-7 9040,0000
Záväzky 791,007 3386 9588 2540,0000
Záväzky z obchodného styku 544,001 174480,00824,000,0000
Zisk pred zdanením 2 9031 7985 740-7 9040,0000
Zmena EBIT 1,610,3132-0,72620,00000,0000