KUBOTRANS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 73 36086 38659 02648 44653 777
Bankové úvery 0,00001 000,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,53530,33150,56540,76650,6006
Bežné bankové úvery 0,00001 000,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2624-0,7400-1,22-1,13-1,63
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,26460,23760,42210,55000,5430
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,023,182,922,393,37
Celkové tržby 98 85681 85860 70655 92535 400
Celkový dlh 36 95665 73443 98734 16341 484
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 554-14 282-18 281-11 934-15 884
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 55415 28218 28116 13420 084
Čistý cash flow 9 55415 28218 28116 13420 084
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 2185 7621 5102 9501 013
Čistý zisk 4 9385 762550,001 990293,00
Čistý zisk v minulom roku 5 762550,001 990293,000,0000
Cudzie zdroje -36 404-20 652-15 039-14 283-12 293
Daň z príjmov 280,000,0000960,00960,00720,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00720,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 280,000,0000960,00960,00720,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,546,7436,3761,1447,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,935,3330,1361,1236,37
Doba obratu aktív 278,81393,43354,95316,19554,48
Doba obratu pohľadávok 36,546,7436,3761,1447,08
Doba obratu zásob 0,00006 5690,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000086 3180,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 137,25292,96260,46191,46381,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000010 7210,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 7621 5102 9501 0130,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 2185 7621 5102 9501 013
EBITDA 16 0496 56512 69111 5035 988
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 0496 56512 69111 5035 988
Efektívna daňová sadzba 0,05370,00000,63580,32540,7108
Finančná páka 2,024,183,923,394,37
Finančné účty 9 55415 28218 28116 13420 084
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 9189 86612 58311 4495 971
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49230,74460,73380,60550,6877
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00004 2004 200
Krátkodobé pohľadávky 9 6131 4806 0489 3684 566
Krátkodobé záväzky 36 11264 32543 31329 33536 985
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 377,007 98916 97562,00223,00
Náklady na predaný tovar 50 90045 71732 60131 81722 650
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000272,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 54 02964 72934 53722 74129 041
Obežný majetok 19 33121 65724 48925 70524 736
Obrat aktív 1,310,92771,031,150,6583
Obrat neobežného majetku 1,781,241,762,461,22
Obrat obežného majetku 4,973,702,482,181,43
Odpisy 10 7002 38411 0668 5004 959
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 7002 38411 0668 5004 959
Osobné náklady 25 45122 84012 72110 4555 158
Ostatné náklady na finančnú činnosť 131,00129,00108,0054,0017,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 6388 14611 61610 4905 252
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56390,66350,45280,43370,4045
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,09660,18670,30110,28850,5673
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000126,570,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,771,512,212,312,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,251,361,181,271,26
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,09950,19070,30120,28850,5673
Pohľadávky z obchodného styku 8 6651 1705 0109 3653 527
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53080,25660,56170,76050,5985
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,81-1,35-0,8227-0,8853-0,6121
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50380,76090,74520,70520,7714
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,023,182,922,393,37
Pridaná hodnota 45 13734 42628 09624 10812 750
Primárna platobná neschopnosť 0,04356,833,390,00660,0632
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,3010,013,472,976,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,3010,013,472,976,93
Služby 23 05321 74015 98718 12710 865
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 36086 38659 02648 44653 777
Spotreba materiálu… 27 84723 70516 61413 69011 785
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 000,000,00004 2004 200
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 96 03781 85860 69755 92535 400
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 7150,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000950,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 96 03779 19360 69755 92535 400
Účtovný cash flow 9 55415 28218 28116 13420 084
Úročený dlh 0,00001 000,000,00004 2004 200
Vlastné imanie 36 40420 65215 03914 28312 293
Všetky záväzky 36 95665 73443 98734 16341 484
Výsledok hospodárenia 5 3495 8961 6253 0031 029
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 3495 8961 6253 0031 029
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 9385 762550,001 990293,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 762550,001 990293,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 2185 7621 5102 9501 013
Zásoby 164,004 895160,00203,0086,00
Záväzky 36 95665 73443 98734 16341 484
Záväzky z obchodného styku 377,007 98916 97562,00223,00
Zisk pred zdanením 5 2185 7621 5102 9501 013
Zmena EBIT 0,90563,820,51192,910,0000