PAST Invest, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 360 984207 637168 939172 80288 037
Bežná likvidita III. stupeň 1,351,000,73520,89540,9132
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4715-1,781,04-61,28-4,33
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,306,12-12,02299,0010,05
Celkové tržby 114,00780,000,00000,00000,0000
Celkový dlh 204 344178 470184 263172 22680 069
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -73 862-103 189-51 169-35 295-34 511
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1 11857,040,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 73 862103 18951 16935 29534 511
Čistý cash flow 73 86252 02015 87435 29534 511
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 127 47344 490-8 910-6 432-3 061
Čistý zisk 127 47344 490-9 870-7 392-3 062
Čistý zisk v minulom roku 44 490-9 870-7 392-3 0620,0000
Cudzie zdroje -156 640-29 16715 324-576,00-7 968
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,001,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,001,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,001,0000
Dlhodobé pohľadávky 64 4110,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000035 4450,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000165,650,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000097 1630,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000035 4450,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000031 1660,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000083 5150,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 44 490-8 910-6 432-3 0610,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 127 47344 490-8 910-6 432-3 061
EBITDA -3 7664 198-1 648-3 904-2 370
EBITDA marža -33,045,380,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 7664 198-1 648-3 904-2 370
Finančná páka 2,307,12-11,02300,0011,05
Finančné účty 73 862103 18951 16935 29534 511
Hrubá marža -27,39-0,35380,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 0014 010-2 094-4 151-2 539
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49660,85951,090,99670,9095
Krátkodobé pohľadávky 168 45775 74584 308118 91038 607
Krátkodobé záväzky 179 258178 470184 263172 22680 069
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 576,000,00000,00000,0000501,00
Náklady na predaný tovar 3 1231 0564 5293 9042 370
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 0170,0000
Neobežný majetok 54 25428 70333 46218 59714 919
Obežný majetok 306 730178 934135 477154 20573 118
Odpisy 4 4499 5206 8162 296530,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4494 7603 4082 296530,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00004 7603 4080,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 235,00188,00446,00247,00169,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000360,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 131 92254 010-3 054-5 096-2 532
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,81381,530,6441-12,83-0,3843
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,70151,530,5814-11,17-0,3842
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 647,9166,690,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,940,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,7020-0,0290-0,6645-1,70-4,47
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000066,690,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000354,00927,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,351,000,73520,89540,9132
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,12-0,56070,9654-0,0163-0,2309
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56610,85951,090,99670,9095
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,306,12-12,02299,0010,05
Pridaná hodnota -3 123-276,00-4 529-3 904-2 370
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,81381,530,6441-12,83-0,3843
Rýchla likvidita I. stupeň 0,41200,57820,27770,20490,4310
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -54,2642,51-111,81-44,12-33,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -54,2642,51-111,81-44,12-33,78
Služby 3 123908,004 5291 8322 370
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 360 984207 637168 939172 80288 037
Spotreba materiálu… 0,0000148,000,000055,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000780,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000780,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 73 86252 02015 87435 29534 511
Vlastné imanie 156 64029 167-15 324576,007 968
Všetky záväzky 204 344178 470184 263172 22680 069
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,81380,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -8 215-5 322-8 464-6 200-2 900
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 215-5 322-8 464-6 200-2 900
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 127 47344 490-9 870-7 392-3 062
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 44 490-9 870-7 392-3 0620,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 127 47344 490-8 910-6 432-3 061
Záväzky 204 344178 470184 263172 22680 069
Záväzky z obchodného styku 576,000,0000360,000,0000501,00
Zisk pred zdanením 127 47344 490-8 910-6 432-3 061
Zmena EBIT 2,87-4,991,392,100,0000