BREXTA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172015
Aktíva 8 862 5258 783 2608 771 9168 759 127
Bankové úvery 0,00000,000098,000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,000098,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 335,00335,00335,000,0000
Celkové tržby 7 62012 00012 0008 000
Celkový dlh 2 858 1552 778 8402 765 7892 751 376
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 78 791-3 224-781,00-1 327
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 7093 224879,001 327
Čistý cash flow -1 5152 345427,001 327
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -50,00-1 363-1 4693 527
Čistý zisk -50,00-1 707-1 9572 751
Čistý zisk v minulom roku -1 707-1 957333,000,0000
Cudzie zdroje -6 004 370-6 004 420-6 006 127-6 007 751
Daň z príjmov 0,0000343,00485,00776,00
Daň z príjmov v minulom roku 343,00485,00486,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000343,00485,00776,00
Dlhodobé pohľadávky 6 0006 1006 1016 000
Dlhodobé zmenky na úhradu 80 5000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 80 5000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 158723,95450,2091,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000060,8360,8391,25
Doba obratu aktív 424 517267 157266 812399 635
Doba obratu pohľadávok 1 446909,49635,77365,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 133 05084 52384 123125 532
EBIT v minulom roku -1 363-1 469819,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -50,00-1 363-1 4693 527
EBITDA 28,00-1 291-1 4003 558
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28,00-1 291-1 4003 558
Finančná páka 1,481,461,461,46
Finančné účty 1 7093 224879,001 327
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6775-0,6836-0,6847-0,6859
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67750,68360,68470,6859
Hrubá marža 0,55380,22530,22520,4821
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -50,00-1 363-1 4693 527
Krátkodobé pohľadávky 24 18123 80114 8012 000
Krátkodobé záväzky 2 777 6552 778 8402 765 6912 751 376
Krytie dlhovej služby 0,0000-1 291-466,670,0000
Nákladové úroky 0,00001,00003,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00003,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 4009 2969 2984 143
Neobežný majetok 8 830 3008 749 8008 749 8008 749 800
Obežný majetok 31 89033 12521 7819 327
Obrat obežného majetku 0,23890,36230,55090,8577
Ostatné náklady na finančnú činnosť 78,0072,0069,0031,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000018 5449 2480,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -50,00-1 707-1 9572 751
Pohľadávky z obchodného styku 0,00002 0002 0002 000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3 963-2 561-14 066-4 527
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00002 345142,330,0000
Pridaná hodnota 4 2202 7042 7023 857
Primárna platobná neschopnosť 0,00009,274,620,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 102 077-2 152-1 976773,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 102 077-2 152-1 976773,29
Služby 3 4009 2969 2984 143
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 862 5258 783 2608 771 9168 759 127
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 80 5000,000098,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 62012 00012 0008 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 62012 00012 0008 000
Účtovný cash flow -1 5152 345427,001 327
Úročený dlh 80 5000,000098,000,0000
Úrokové krytie 0,0000-1 363-489,670,0000
Vlastné imanie 6 004 3706 004 4206 006 1276 007 751
Všetky záväzky 2 858 1552 778 8402 765 7892 751 376
Výsledok hospodárenia 28,00-1 291-1 4003 558
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28,00-1 291-1 4003 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -50,00-1 707-1 9572 751
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 707-1 957333,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -50,00-1 364-1 4723 527
Záväzky 2 858 1552 778 8402 765 7892 751 376
Záväzky z obchodného styku 0,000018 5449 2480,0000
Zisk pred zdanením -50,00-1 364-1 4723 527
Zmena EBIT 0,03670,9278-1,790,0000