IMATOUR Slovakia s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 2 561941,001 3443 194
Bežná likvidita III. stupeň 0,79310,29152,242,55
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9281-0,17621,26-0,0577
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1920-0,1248-1,560,0893
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,83-1,410,80400,6464
Celkové tržby 8 4307 60016 4156 045
Celkový dlh 3 2293 228599,001 254
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 561-941,00-1 344-2 280
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 561941,001 3442 280
Čistý cash flow 620,00-403,00-936,00112,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 619-3 031-714,00-420,00
Čistý zisk 1 619-3 031-1 194-900,00
Čistý zisk v minulom roku -3 031-1 194-900,00-2 161
Cudzie zdroje 668,002 287-745,00-1 940
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,300,00000,000055,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,300,00000,000055,19
Doba obratu aktív 110,8945,1929,88192,86
Doba obratu pohľadávok 43,300,00000,000055,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 139,81155,0313,3275,72
EBIT v minulom roku -3 031-714,00-420,00-2 161
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 619-3 031-714,00-420,00
EBITDA 1 728-2 949-630,00-345,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 728-2 949-630,00-345,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,6723-1,14
Finančná páka -3,83-0,41151,801,65
Finančné účty 1 561941,001 3442 280
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,26082,43-0,5543-0,6074
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,2608-2,430,55430,6074
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 619-3 031-714,00-420,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,263,430,44570,3926
Krátkodobé pohľadávky 1 000,000,00000,0000914,00
Krátkodobé záväzky 3 2293 228599,001 254
Náklady na predaný tovar 5 0828 93015 5144 891
Obežný majetok 2 561941,001 3443 194
Obrat aktív 3,298,0812,211,89
Obrat obežného majetku 3,298,0812,211,89
Osobné náklady 1 6191 6191 4991 499
Ostatné náklady na finančnú činnosť 109,0082,0084,0075,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000653,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 619-3 031-1 194-900,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,421,33-1,60-0,4639
Podiel EBIT k aktívam 0,6322-3,22-0,5313-0,1315
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,6322-3,22-0,5313-0,1315
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,421,33-0,9584-0,2165
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60951,00001,00000,7138
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,4836-1,221,661,30
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,07-0,82150,60110,7698
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,07-0,82150,60110,7698
Pohľadávky z obchodného styku 1 000,000,00000,0000914,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79310,29152,242,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,08-5,670,7959-17,32
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,263,430,44570,3926
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,83-1,410,80400,6464
Pridaná hodnota 3 348-1 330901,001 154
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,7144
Rentabilita aktív, ROA 0,6322-3,22-0,8884-0,2818
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,421,33-1,60-0,4639
Rýchla likvidita I. stupeň 0,48340,29152,241,82
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,87-1,09-0,9508-3,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,87-1,09-0,9508-3,63
Služby 4 0108 89715 4584 844
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 561941,001 3443 194
Spotreba materiálu… 1 07233,0056,0047,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 4307 60016 4156 045
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 4307 60016 4156 045
Účtovný cash flow 620,00-403,00-936,00112,00
Vlastné imanie -668,00-2 287745,001 940
Všetky záväzky 3 2293 228599,001 254
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,420,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 728-2 949-630,00-345,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 728-2 949-630,00-345,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 619-3 031-1 194-900,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 031-1 194-900,00-2 161
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 619-3 031-714,00-420,00
Záväzky 3 2293 228599,001 254
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000653,00
Zisk pred zdanením 1 619-3 031-714,00-420,00
Zmena EBIT -0,53414,251,700,1944