PT Pharmacy I., s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 143 108181 340129 967106 42635 461
Bežná likvidita III. stupeň 0,62640,81780,87970,75200,7023
Časové rozlíšenie aktív 0,0000615,000,00001 0401 040
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,75901,160,32901,68-1,74
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,65740,15500,00850,24060,2886
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,01-8,48-44,67-7,306,24
Celkové tržby 1 310 879184 47076 017240 2497 200
Celkový dlh 214 262205 577132 943123 31330 560
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 117 914-48 143-20 749-32 692-7 530
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 08666 09337 85936 8808 530
Čistý cash flow -54 00728 234979,0028 3508 530
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 544-21 06516 873-20 828-99,00
Čistý zisk -5 615-21 26113 911-21 788-99,00
Čistý zisk v minulom roku -21 26113 911-21 788-99,000,0000
Cudzie zdroje 71 15424 2372 97616 887-4 901
Daň z príjmov 0,00000,00002 962960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 962960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 962960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,5378,2070,7325,21602,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,5368,6159,5123,62415,69
Doba obratu aktív 41,48451,46628,62161,711 798
Doba obratu pohľadávok 28,5378,2070,7325,21602,81
Doba obratu zásob 6,72184,561 66280,020,0000
Doba splácania záväzkov 24,67512,882 989253,170,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,82453,57559,36179,021 499
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5,27324,841 296196,120,0000
EBIT v minulom roku -21 06516 873-20 828-99,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 544-21 06516 873-20 828-99,00
EBITDA 1 761-14 99020 003-17 899-94,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 761-14 99020 003-17 899-94,00
Finančná páka -2,01-7,48-43,67-6,307,24
Finančné účty 12 08666 09337 85936 8808 530
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 708,00-15 70519 845-18 350-99,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57411,000,88981,110,8336
Krátkodobé finančné výpomoci 130 00017 95017 1104 1881 000,00
Krátkodobé pohľadávky 98 43431 41114 62416 59311 891
Krátkodobé záväzky 82 158182 187115 648117 81929 560
Krytie dlhovej služby 24,80-76,480,00000,00000,0000
Nákladové úroky 71,00196,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 196,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 256 285171 27645 275221 3536 277
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 215 729129 65614 123169 8640,0000
Neobežný majetok 10 21317 66313 18414 67114 000
Obežný majetok 132 895163 062116 78390 71520 421
Obrat aktív 8,800,80850,58062,260,2030
Obrat neobežného majetku 123,298,305,7216,370,5143
Obrat obežného majetku 9,470,89910,64622,650,3526
Obrat zásob 54,331,980,21964,560,0000
Odpisy 6 2525 3602 9722 4780,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 1262 6801 4861 2390,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 1262 6801 4861 2390,0000
Osobné náklady 52 12929 76410 86237 7320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 053715,00158,00451,005,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 538115 39250 15491 27221 860
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 637,00-15 90116 883-19 310-99,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,09543,380,98421,72-0,0168
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,091024,871,181,83-0,0168
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 18,13-1,210,35982,000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,04120,15310,01290,11801,18
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0024-0,19022,140,11110,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0552-0,82872,780,49990,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0492-0,70222,180,46910,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,04290,19260,01300,11801,18
Pohľadávky z obchodného styku 98 43427 56012 30315 5458 200
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52090,49030,39530,44680,7023
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,320,85843,040,5957-0,5746
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -760,66144,050,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,90840,09900,13160,03940,0282
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,501,131,021,160,8618
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,01-8,48-44,67-7,306,24
Pridaná hodnota 2 875-24 66530 18918 864923,00
Primárna platobná neschopnosť 0,17824,194,085,872,67
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07890,8772-4,671,29-0,0202
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 121,67-13,716,65-6,89-325,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 121,67-13,716,65-6,89-325,11
Služby 34 01126 68613 71842 1825 580
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 143 108181 340129 967106 42635 461
Spotreba materiálu… 6 54514 93417 4349 307697,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 130 00017 95017 1104 1881 000,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 259 160146 61175 464240 2177 200
Tržby z predaja tovaru 1 258 921135 31775 464235 7990,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 239,0011 2940,00004 4187 200
Účtovný cash flow -54 00728 234979,0028 3508 530
Úročený dlh 130 00017 95017 1104 1881 000,00
Úrokové krytie -78,08-107,470,00000,00000,0000
Vlastné imanie -71 154-24 237-2 976-16 8874 901
Všetky záväzky 214 262205 577132 943123 31330 560
Výsledok hospodárenia -4 491-20 35017 031-20 377-94,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 491-20 35017 031-20 377-94,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 615-21 26113 911-21 788-99,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 26113 911-21 788-99,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 615-21 26116 873-20 828-99,00
Zásoby 22 37565 55864 30037 2420,0000
Záväzky 214 262205 577132 943123 31330 560
Záväzky z obchodného styku 17 538115 39250 15491 27221 860
Zisk pred zdanením -5 615-21 26116 873-20 828-99,00
Zmena EBIT 0,2632-1,25-0,8101210,380,0000