SVK Style s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 2801 28012 94623 78065 133
Bežná likvidita III. stupeň 0,08610,08680,72321,301,02
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,09420,09512,61-4,41-19,99
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08610,08680,72321,290,4294
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,09-1,10-3,613,4346,58
Celkové tržby 0,0000256,00737,0044 33363 466
Celkový dlh 14 86514 74217 90218 41763 764
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 280-1 280-12 946-23 626-27 362
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-33,23-14,00-0,8122-0,0572
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 2801 28012 94623 62627 362
Čistý cash flow 1 2801 28012 94623 62627 362
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -123,00-8 506-9 359-35 046-2 671
Čistý zisk -123,00-8 506-10 319-36 006-3 631
Čistý zisk v minulom roku -8 506-10 319-36 006-3 6310,0000
Cudzie zdroje 13 58513 4624 956-5 363-1 369
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00001,270,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000196,83374,59
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00001,270,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000540,94
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000165,96912,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000151,71366,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000046,57878,87
EBIT v minulom roku -8 506-9 359-35 046-2 6710,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -123,00-8 506-9 359-35 046-2 671
EBITDA -123,00-8 501-9 305-35 231-1 712
EBITDA marža 0,0000-33,21-12,63-0,7947-0,0270
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -123,00-8 501-9 305-35 231-1 712
Finančná páka -0,0942-0,0951-2,614,4347,58
Finančné účty 1 2801 28012 94623 62627 362
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 10,6110,520,3828-0,2255-0,0210
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -10,61-10,52-0,38280,22550,0210
Hrubá marža 0,0000-24,43-13,47-0,53200,1688
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -123,00-8 506-9 359-36 283-2 713
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 11,6111,521,380,77080,9783
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000154,000,0000
Krátkodobé záväzky 14 86514 74217 90218 32963 718
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00004 1305 14361 367
Náklady na predaný tovar 0,00006 2539 92467 68052 754
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000040 31125 486
Obežný majetok 1 2801 28012 94623 78065 133
Obrat aktív 0,00000,00000,00001,850,9744
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00001,850,9744
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00000,6748
Osobné náklady 0,00000,00000,000011 08711 137
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00005,0054,001 0521 001
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -123,00-8 506-10 319-36 006-3 631
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00910,63192,08-6,71-2,65
Podiel EBIT k aktívam -0,0961-6,65-0,7229-1,47-0,0410
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0961-6,65-0,7229-1,47-0,0410
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00910,63191,89-6,43-1,89
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,99350,4201
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-0,47011,04
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00005,0017,570,53290,4311
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-0,58500,4203
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-2,130,9618
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-2,130,9618
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,53580,4311
Pohotová likvidita II. stupeň 0,08610,08680,72321,300,4294
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,6110,520,3828-0,2270-0,0500
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 11,6111,521,380,77450,9790
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,09-1,10-3,613,4346,58
Pridaná hodnota 0,0000-6 253-9 924-23 58310 712
Rentabilita aktív, ROA -0,0961-6,65-0,7971-1,51-0,0557
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00910,63192,08-6,71-2,65
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08610,08680,72321,290,4294
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -120,85-1,73-1,92-0,5228-37,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -120,85-1,73-1,92-0,5228-37,25
Služby 0,00006 2539 92425 54123 153
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 2801 28012 94623 78065 133
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00001 8284 115
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000044 09763 466
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000044 09763 466
Účtovný cash flow 1 2801 28012 94623 62627 362
Vlastné imanie -13 585-13 462-4 9565 3631 369
Všetky záväzky 14 86514 74217 90218 41763 764
Výsledok hospodárenia -123,00-8 501-9 305-35 231-1 712
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -123,00-8 501-9 305-35 231-1 712
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -123,00-8 506-10 319-36 006-3 631
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 506-10 319-36 006-3 6310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -123,00-8 506-9 359-35 046-2 671
Zásoby 0,00000,00000,00000,000037 771
Záväzky 14 86514 74217 90218 41763 764
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00004 1305 14361 367
Zisk pred zdanením -123,00-8 506-9 359-35 046-2 671
Zmena EBIT 0,01450,90890,267013,120,0000