IBV Dubnik s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 816 955817 076816 692538 885539 201
Bežná likvidita III. stupeň 1 5831 28514,032,5410,18
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,50576,20-11,850,00950,0294
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4302-4,290,10220,58886,54
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1 8601 8561 626-8,46-8,58
Celkový dlh 816 516816 636816 190611 160610 320
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 775-5 997-8 724-2 775-2 092
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 7755 9978 7242 7752 092
Čistý cash flow -222,00-2 7275 949683,002 092
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-63,00-320,00-196,00-76 119
Čistý zisk 0,0000-63,00-1 280-1 156-76 119
Čistý zisk v minulom roku -63,00-1 280-1 156-76 1190,0000
Cudzie zdroje -439,00-440,00-502,0072 27571 119
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
EBIT v minulom roku -63,00-320,00-196,00-76 1190,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-63,00-320,00-196,00-76 119
EBITDA 0,00000,0000-166,00-150,0072 070
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-166,00-150,0072 070
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-3,00-4,900,0000
Finančná páka 1 8611 8571 627-7,46-7,58
Finančné účty 5 7755 9978 7242 7752 092
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-63,00-320,00-196,0071 995
Krátkodobé pohľadávky 1,00001,00001,0000167,001 166
Krátkodobé záväzky 516,00636,0058 1901 160320,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,000069,001 579
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000535 943535 943
Obežný majetok 816 955817 076816 6922 9423 258
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000148 114
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,000074 057
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000074 057
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,0000291,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000063,00154,0046,0075,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000120,000,00000,0000120,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-63,00-1 280-1 15671 995
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-0,1432-2,550,01601,07
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000-5,43
Pohotová likvidita II. stupeň 11,199,430,14992,5410,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,980,1613-0,0844105,8234,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99950,99950,99941,131,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1 8601 8561 626-8,46-8,58
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000-69,00-1 579
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-0,1432-2,550,01601,07
Rýchla likvidita I. stupeň 11,199,430,14992,396,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-4 917-4 0748,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-4 917-4 0748,47
Služby 0,00000,00000,000069,001 562
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 816 955817 076816 692538 885539 201
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,000017,00
Účtovný cash flow -222,00-2 7275 949683,002 092
Vlastné imanie 439,00440,00502,00-72 275-71 119
Všetky záväzky 816 516816 636816 190611 160610 320
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-166,00-150,00-76 044
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-166,00-150,00-76 044
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-63,00-1 280-1 156-76 119
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -63,00-1 280-1 156-76 1190,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-63,00-320,00-196,00-76 119
Zásoby 811 179811 078807 9670,00000,0000
Záväzky 816 516816 636816 190611 160610 320
Záväzky z obchodného styku 0,0000120,000,00000,0000120,00
Zisk pred zdanením 0,0000-63,00-320,00-196,00-76 119
Zmena EBIT 0,00000,19691,630,00260,0000