Andrej Danech s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 15 47022 82127 17314 55020 320
Bežná likvidita III. stupeň 23,5118,934,791,590,2474
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7003-0,7185-0,7933-0,1208-0,0502
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 15,6413,524,030,43820,0174
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05270,05350,19680,27582,88
Celkové tržby 22 17445 69050 56727 79814 148
Celkový dlh 774,001 1584 4693 14515 083
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 292-15 565-18 010-1 378-263,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 29215 56518 0101 378263,00
Čistý cash flow 10 29215 56518 0101 378263,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 967-1 04114 3148 6201 346
Čistý zisk -6 967-1 04111 2996 168237,00
Čistý zisk v minulom roku -1 04111 2996 168237,000,0000
Cudzie zdroje -14 696-21 663-22 704-11 405-5 237
Daň z príjmov 0,00000,00003 0152 4521 109
Daň z príjmov v minulom roku 0,00003 0152 4521 1090,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00003 0152 4521 109
Dlhodobé pohľadávky 0,000066,00500,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 84,7758,7625,1747,5188,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,8623,9023,520,170719,63
Doba obratu aktív 254,68215,97202,92191,05524,23
Doba obratu pohľadávok 84,7759,3828,9147,5188,95
Doba obratu zásob 0,67920,33040,76415,810,0000
Doba splácania záväzkov 15,4125,3685,371 2190,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,8310,8933,3741,30389,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5,798,7512,5939,130,0000
EBIT v minulom roku -1 04114 3148 6201 3460,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 967-1 04114 3148 6201 346
EBITDA -5 9003 34818 70412 9924 694
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 9003 34818 70412 9924 694
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,21060,28450,8239
Finančná páka 1,051,051,201,283,88
Finančné účty 10 29215 56518 0101 378263,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9500-0,9493-0,8355-0,7838-0,2577
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95000,94930,83550,78380,2577
Hrubá marža -0,16290,01320,35230,58130,6274
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 9973 24518 60012 9064 664
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04250,05040,16450,21620,7423
Krátkodobé pohľadávky 5 1496 2093 3713 6183 448
Krátkodobé záväzky 658,001 1514 4693 14515 083
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 247,00397,00659,00101,00374,00
Náklady na predaný tovar 25 78337 96531 06211 6405 272
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 58416 56919 107942,000,0000
Neobežný majetok 0,0000966,005 2529 53916 589
Obežný majetok 15 47021 85521 9215 0113 731
Obrat aktív 1,431,691,801,910,6963
Obrat neobežného majetku 0,000039,939,312,910,8529
Obrat obežného majetku 1,431,762,235,553,79
Obrat zásob 537,381 105477,6862,800,0000
Odpisy 966,004 2864 2864 2863 318
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 966,004 2864 2864 2863 318
Osobné náklady 1 2043 6040,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 97,00103,00104,0086,0030,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 0013 24515 58510 4543 555
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,4741-0,04810,49770,54080,0453
Podiel EBIT k aktívam -0,4504-0,04560,52680,59240,0662
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,4504-0,04560,52680,59240,0662
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,4704-0,04800,63050,75580,2570
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66530,68200,66280,09470,0129
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,33335,970,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,23180,03650,932317,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -3,000,16760,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,660,07664,163,772,68
Pohľadávky z obchodného styku 2 4212 5263 15013,00761,00
Pohotová likvidita II. stupeň 23,4718,924,781,590,2460
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,43-1,39-1,26-8,28-19,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,05000,05070,16450,21620,7423
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05270,05350,19680,27582,88
Pridaná hodnota -3 612604,0017 81416 1588 876
Primárna platobná neschopnosť 0,10200,15720,20927,770,4915
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,4741-0,04810,49770,54080,0453
Rýchla likvidita I. stupeň 15,6413,524,030,43820,0174
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,13120,34590,23890,24213,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,13120,34590,23890,24213,21
Služby 3 04513 6305 6003 7121 604
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 47022 82127 17314 55020 320
Spotreba materiálu… 7 1547 7666 3556 9863 668
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 17138 56948 87627 79814 148
Tržby z predaja tovaru 20 28222 87922 9231 1530,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 88915 69025 95326 64514 148
Účtovný cash flow 10 29215 56518 0101 378263,00
Vlastné imanie 14 69621 66322 70411 4055 237
Všetky záväzky 774,001 1584 4693 14515 083
Výsledok hospodárenia -6 866-938,0014 4188 7061 376
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 866-938,0014 4188 7061 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 967-1 04111 2996 168237,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 04111 2996 168237,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 967-1 04114 3148 6201 346
Zásoby 29,0015,0040,0015,0020,00
Záväzky 774,001 1584 4693 14515 083
Záväzky z obchodného styku 247,00397,00659,00101,00374,00
Zisk pred zdanením -6 967-1 04114 3148 6201 346
Zmena EBIT 6,69-0,07271,666,400,0000