Siemens Healthcare s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 15 206 58914 774 59917 040 17517 223 08422 714 310
Bežná likvidita III. stupeň 1,270,89810,76090,57930,4006
Časové rozlíšenie aktív 70 64864 29835 55475 95578 853
Časové rozlíšenie pasív 2 499 5231 486 799840 559748 652415 768
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,932,433,332,935,54
Celkové tržby 40 628 12334 267 35029 004 60931 530 9435 415 985
Celkový dlh 8 373 7739 412 75612 457 48012 285 53418 891 174
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,00000,00000,0000-125,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00000,00000,0000125,00
Čistý cash flow 0,00000,00000,0000-125,00125,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 961 698838 521178 856625 791111 183
Čistý zisk 1 326 776868 799181 494442 252106 459
Čistý zisk v minulom roku 868 799181 494442 252106 4590,0000
Cudzie zdroje -4 333 293-3 875 044-3 742 136-4 188 898-3 407 368
Daň z príjmov -397 279-62 510-21 291134 9500,0000
Daň z príjmov v minulom roku -62 510-21 291134 9500,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -397 279-62 510-21 291134 9500,0000
Dlhodobé pohľadávky 784 943387 66461 0890,00002 926 031
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,8950,1483,8358,08379,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,1249,7283,5850,51174,70
Doba obratu aktív 138,95164,46212,67217,341 571
Doba obratu pohľadávok 60,0654,4584,6058,08582,25
Doba obratu zásob 73,9767,8917,6326,6784,73
Doba splácania záväzkov 139,85230,24495,60304,962 666
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,1259,67105,18108,901 014
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 50,2958,5983,4823,00209,26
EBIT v minulom roku 838 521178 856625 791111 1830,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 961 698838 521178 856625 791111 183
EBITDA 4 700 9235 007 4014 371 3804 452 342190 064
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 700 9235 007 4014 371 3804 452 342190 064
Finančná páka 3,513,814,554,116,67
Finančné účty 0,00000,00000,00000,0000125,00
Hrubá marža 0,51040,52410,54550,40660,2801
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 766 2475 152 3144 472 8536 978 307595 739
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,23830,36280,49460,50110,6453
Krátkodobé pohľadávky 5 787 9474 504 4266 717 1364 602 7095 493 871
Krátkodobé záväzky 3 624 4345 360 4278 427 6958 630 00414 658 393
Krytie dlhovej služby 1,863,305,095,580,4520
Materiál 0,00000,00001 6631 057184,00
Nákladové úroky 32 20132 23218 65348 5894 724
Nákladové úroky v minulom roku 32 23218 65348 5894 7240,0000
Náklady na predaný tovar 19 030 76514 789 08613 366 39216 114 1333 749 419
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 459 5758 498 0066 206 88110 329 1692 006 959
Neobežný majetok 6 646 0008 237 4949 926 59811 789 72113 749 531
Obežný majetok 8 489 9416 472 8077 078 0235 357 4088 885 926
Obrat aktív 2,632,221,721,680,2324
Obrat neobežného majetku 6,013,982,952,450,3839
Obrat obežného majetku 4,705,074,135,400,5940
Obrat zásob 4,935,3820,7013,694,31
Odpisy 3 758 1964 229 2364 254 0404 325 760281 506
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 879 0982 114 6182 127 0202 162 880140 753
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 879 0982 114 6182 127 0202 162 880140 753
Osobné náklady 18 136 70415 570 15913 368 05111 773 9861 654 525
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 7982 1511 2271 389407,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 303 3161 364 0041 419 598650 8921 150 606
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 084 9725 098 0354 435 5344 768 012387 965
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87460,86690,84490,91851,09
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,192,112,551,240,7560
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,151,181,090,9170
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94710,90710,89790,79620,7837
Pohľadávky z obchodného styku 5 594 8784 467 1666 696 8094 002 3112 526 320
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95670,66720,72860,49890,3697
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,000033 511-27 259
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55070,63710,73110,71330,8317
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,932,433,332,935,54
Pridaná hodnota 20 736 15317 960 79915 822 34512 819 2111 517 228
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,781,882,852,7699,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,781,882,852,7699,39
Služby 8 147 6846 129 6465 748 6404 810 8221 221 766
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 206 58914 774 59917 040 17517 223 08422 714 310
Spotreba materiálu… 1 578 5851 464 440993 9261 366 707450 214
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 980 05232 864 99529 296 84330 187 5395 481 327
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 36 06173 53251 3501 263 677203 041
Tržby z predaja tovaru 12 641 8569 190 6868 085 30710 268 7612 462 206
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 302 13523 600 77721 160 18618 655 1012 816 080
Účtovný cash flow 0,00000,00000,0000-125,00125,00
Úrokové krytie 29,8726,029,5912,8823,54
Vlastné imanie 4 333 2933 875 0443 742 1364 188 8983 407 368
Všetky záväzky 8 373 7739 412 75612 457 48012 285 53418 891 174
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 635 132794 384530 305281 6480,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 864 391692 415310 254467 004415 768
Výsledok hospodárenia 968 859836 820168 690605 071111 599
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 968 859836 820168 690605 071111 599
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 326 776868 799181 494442 252106 459
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 868 799181 494442 252106 4590,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 929 497806 289160 203577 202106 459
Zásoby 1 917 0511 580 717299 798754 699465 899
Záväzky 8 373 7739 412 75612 457 48012 285 53418 891 174
Záväzky z obchodného styku 1 303 3161 364 0041 419 598650 8921 150 606
Zisk pred zdanením 929 497806 289160 203577 202106 459
Zmena EBIT 1,154,690,28585,630,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 155 0791 303 006-416 945392 565-70 480
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 155 0791 303 006-416 945392 565-70 480
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 92914 8770,0000785 1880,0000