D.J.G. Group s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 419 632488 455348 363209 99512 629
Bežná likvidita III. stupeň 1,490,84360,86200,94102,02
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0180-0,1351-0,0394-0,6694-0,3378
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,48280,99222,042,950,9804
Celkové tržby 1 222 5261 500 849773 899529 09210 475
Celkový dlh 136 638243 276233 779156 7686 252
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -80 505-75 422-42 299-37 783-2 154
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 80 50575 42242 29937 7832 154
Čistý cash flow 5 08333 1234 51635 6292 154
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 125 534225 72477 66761 3301 697
Čistý zisk 99 172178 32261 35747 7271 308
Čistý zisk v minulom roku 178 32261 35746 4191 3080,0000
Cudzie zdroje -282 994-245 179-114 584-53 227-6 377
Daň z príjmov 26 36247 40216 31013 603389,00
Daň z príjmov v minulom roku 47 40216 31013 603389,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 26 36247 40216 31013 603389,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000041 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,9431,6075,1376,12365,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,3730,3253,3075,93365,00
Doba obratu aktív 125,48118,90164,38145,67440,06
Doba obratu pohľadávok 36,9431,6094,4876,12365,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,8659,22110,31108,75217,85
EBIT v minulom roku 225 72477 66760 0221 6970,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 125 534225 72477 66761 3301 697
EBITDA 260 880310 507128 26771 3781 754
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 260 880310 507128 26771 3781 754
Finančná páka 1,481,993,043,951,98
Finančné účty 80 50575 42242 29937 7832 154
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6744-0,5019-0,3289-0,2535-0,5049
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67440,50190,32890,25350,5049
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 260 751310 333128 14271 2791 697
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32560,49810,67110,74650,4951
Krátkodobé pohľadávky 123 555129 817159 228109 73410 475
Krátkodobé záväzky 136 638243 276233 779156 7686 252
Náklady na predaný tovar 997 8391 193 716667 153455 5568 652
Neobežný majetok 215 572283 216105 83662 4780,0000
Obežný majetok 204 060205 239242 527147 51712 629
Obrat aktív 2,913,072,222,510,8294
Obrat neobežného majetku 5,665,297,318,420,0000
Obrat obežného majetku 5,987,313,193,570,8294
Odpisy 135 28884 68050 5409 9840,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 67 64442 34025 2704 9920,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 67 64442 34025 2704 9920,0000
Osobné náklady 19 56922 3330,0000500,0069,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 129,00174,00125,0099,0057,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 103 227190 212210 636143 1655 863
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 234 460263 002111 89757 7111 308
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,35040,72730,53550,89670,2051
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,44360,92070,67781,150,2661
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 11,3913,690,0000141,2326,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,442,862,106,7426,42
Pohľadávky z obchodného styku 118 285124 547112 958109 46410 475
Pohotová likvidita II. stupeň 1,490,84360,86200,94102,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -55,67-7,40-25,37-1,49-2,96
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32560,49810,67110,74650,4951
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,48280,99222,042,950,9804
Pridaná hodnota 222 838305 767106 37570 6141 823
Primárna platobná neschopnosť 0,87271,531,861,310,5597
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,35040,72730,53550,89670,2051
Rýchla likvidita I. stupeň 0,58920,31000,18090,24100,3445
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,52380,78351,822,203,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,52380,78351,822,203,56
Služby 915 2761 093 049610 791428 5686 807
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 419 632488 455348 363209 99512 629
Spotreba materiálu… 82 563100 66756 36226 9881 845
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 220 6771 499 483773 528526 17010 475
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 220 6771 499 483773 528526 17010 475
Účtovný cash flow 5 08333 1234 51635 6292 154
Vlastné imanie 282 994245 179114 58453 2276 377
Všetky záväzky 136 638243 276233 779156 7686 252
Výsledok hospodárenia 125 592225 82777 72761 3941 754
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 125 592225 82777 72761 3941 754
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 99 172178 32261 35747 7271 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 178 32261 35746 4191 3080,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 125 534225 72477 66761 3301 697
Záväzky 136 638243 276233 779156 7686 252
Záväzky z obchodného styku 103 227190 212210 636143 1655 863
Zisk pred zdanením 125 534225 72477 66761 3301 697
Zmena EBIT 0,55612,911,2936,140,0000