DANALI s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172015
Aktíva 63 32746 69931 4185 153
Bežná likvidita III. stupeň 12,538,049,01151,56
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2928-0,5165-0,5730-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,824,824,86151,56
Celkové tržby 29 92622 2065 3651 500
Celkový dlh 4 5364 5423 48134,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 212-21 776-16 007-5 153
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,59130,64040,01010,0793
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 21221 77616 0075 153
Čistý cash flow 17 21221 77616 0075 153
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 39717 720534,00153,00
Čistý zisk 17 69414 22054,00119,00
Čistý zisk v minulom roku 14 22054,0012 7640,0000
Cudzie zdroje -58 791-42 157-27 937-5 119
Daň z príjmov 4 7033 500480,0034,00
Daň z príjmov v minulom roku 3 500480,003 6000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 7033 500480,0034,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 495,25239,13929,410,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 106,4071,500,00000,0000
Doba obratu aktív 799,25767,592 1371 254
Doba obratu pohľadávok 495,25239,13929,410,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,8574,30223,908,27
EBIT v minulom roku 17 720534,0016 3640,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 39717 720534,00153,00
EBITDA 25 10319 2251 421457,00
EBITDA marža 0,83880,86580,26490,3047
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 10319 2251 421457,00
Efektívna daňová sadzba 0,21000,19750,89890,2222
Finančná páka 1,081,111,121,01
Finančné účty 17 21221 77616 0075 153
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9284-0,9027-0,8892-0,9934
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92840,90270,88920,9934
Hrubá marža 0,96090,98500,73270,3120
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 89719 0951 284153,00
Krátkodobé pohľadávky 39 24014 54813 6610,0000
Krátkodobé záväzky 4 5044 5203 29134,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000523,001 7610,0000
Náklady na predaný tovar 163,00333,001 4341 032
Neobežný majetok 6 87510 3751 7500,0000
Obežný majetok 56 45236 32429 6685 153
Obrat neobežného majetku 4,212,143,070,0000
Obrat obežného majetku 0,51230,61130,18080,2911
Odpisy 3 2501 375750,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 2501 375750,000,0000
Osobné náklady 2 3622 3622 3620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 206,00130,00137,00304,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 94415 595804,00119,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,27180,46630,50951,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,08210,10800,60090,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,57520,98062,983,44
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 12,179,261,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,125,851,260,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,59520,98062,983,44
Pohľadávky z obchodného styku 8 4304 3500,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 12,538,049,01151,56
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,42-1,94-1,75-0,9934
Pridaná hodnota 28 75721 8733 931468,00
Rýchla likvidita I. stupeň 3,824,824,86151,56
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,18070,23632,450,0744
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,18070,23632,450,0744
Služby 163,00333,001 4341 032
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 63 32746 69931 4185 153
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 29 92022 2065 3651 500
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 92022 2065 3651 500
Účtovný cash flow 17 21221 77616 0075 153
Vlastné imanie 58 79142 15727 9375 119
Všetky záväzky 4 5364 5423 48134,00
Výsledok hospodárenia 22 60317 850671,00457,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 60317 850671,00457,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 69414 22054,00119,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 22054,0012 7640,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 39717 720534,00153,00
Záväzky 4 5364 5423 48134,00
Záväzky z obchodného styku 0,0000523,001 7610,0000
Zisk pred zdanením 22 39717 720534,00153,00
Zmena EBIT 1,2633,180,03260,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 250,000,00000,00000,0000