PROTEMA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 135 083201 197151 65769 027
Bežná likvidita III. stupeň 0,78460,76890,52342,23
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,35-0,1992-0,5282-0,2426
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,38680,01890,05630,6117
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,3013,0812,630,3966
Celkové tržby 478 733398 419183 257256 148
Celkový dlh 116 577186 904140 53219 602
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 49333 40330 374-11 991
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 43 4932 8475 87611 991
Čistý cash flow 43 4932 8475 87611 991
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 33 2615 969-36 9264 746
Čistý zisk 31 5264 573-38 3023 505
Čistý zisk v minulom roku 4 573-38 3023 505919,00
Cudzie zdroje -18 506-14 293-11 125-49 425
Daň z príjmov 960,000,0000960,001 239
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,001 239259,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,0000960,001 239
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,2578,8614,7411,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,5369,687,101,68
Doba obratu aktív 103,00184,64303,0198,36
Doba obratu pohľadávok 26,2578,8614,7411,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 85,73138,26208,3627,93
EBIT v minulom roku 5 969-36 9264 7461 178
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 33 2615 969-36 9264 746
EBITDA 57 25329 015-33 0616 193
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 25329 015-33 0616 193
Finančná páka 7,3014,0813,631,40
Finančné účty 43 4932 8475 87611 991
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1370-0,0710-0,0734-0,7160
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,13700,07100,07340,7160
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 55 94926 585-33 6165 823
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83230,74880,68760,2840
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000036 25036 2500,0000
Krátkodobé pohľadávky 34 42585 9357 3758 146
Krátkodobé záväzky 112 436150 654104 28219 602
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 35 21124 8214 8632 130
Krytie dlhovej služby 73,8720,78-79,473 097
Nákladové úroky 775,001 396416,002,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 396416,002,000,0000
Náklady na predaný tovar 363 576308 374176 868242 483
Neobežný majetok 46 86857 48978 10525 364
Obežný majetok 88 215143 70873 55243 663
Obrat aktív 3,541,981,203,71
Obrat neobežného majetku 10,216,922,3410,10
Obrat obežného majetku 5,432,772,485,87
Odpisy 22 68820 6163 3101 039
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 68820 6163 3101 039
Osobné náklady 51 67555 42737 6675 158
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3042 430555,00370,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 54 21425 189-34 9924 544
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,700,0905-0,80850,0709
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,470,1181-0,77940,0960
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,44880,62036,480,3775
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,231,610,15432,65
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,551,170,14192,21
Pohľadávky z obchodného styku 28 24375 9263 5521 178
Pohotová likvidita II. stupeň 0,69300,47500,09431,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4255-5,02-1,89-4,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 56,122,0414,135 996
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86300,92900,92660,2840
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,3013,0812,630,3966
Pridaná hodnota 115 12989 3495 81313 665
Primárna platobná neschopnosť 1,250,32691,371,81
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,700,3199-3,440,0709
Rýchla likvidita I. stupeň 0,38680,01520,04180,6117
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,046,44-4,253,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,046,44-4,253,17
Služby 77 813105 245122 912116 173
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 135 083201 197151 65769 027
Spotreba materiálu… 285 763203 12953 956126 310
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000036 25036 2500,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 478 705397 723182 681256 148
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 478 705397 723182 681256 148
Účtovný cash flow 43 4932 8475 87611 991
Úročený dlh 0,000036 25036 2500,0000
Úrokové krytie 42,924,28-88,762 373
Vlastné imanie 18 50614 29311 12549 425
Všetky záväzky 116 577186 904140 53219 602
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,700,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 34 5658 399-36 3715 154
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 5658 399-36 3715 154
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31 5264 573-38 3023 505
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 573-38 3023 505919,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 32 4864 573-37 3424 744
Zásoby 10 29754 92660 30123 526
Záväzky 116 577186 904140 53219 602
Záväzky z obchodného styku 35 21124 8214 8632 130
Zisk pred zdanením 32 4864 573-37 3424 744
Zmena EBIT 5,57-0,1616-7,784,03