BRAGA GASTRO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 656 535346 500251 515264 785252 144
Bankové úvery 318 2000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 9,551,560,61290,22000,1344
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1709-0,5251-0,49402,340,2743
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,801,130,40700,08410,0443
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,662,895,51-122,07-36,03
Celkové tržby 157 589223 114217 223223 89764 944
Celkový dlh 570 859257 532212 907266 972259 341
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 303 562-46 715-19 071-808,003 026
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 63846 71519 0715 1081 974
Čistý cash flow 14 63846 71519 0715 1081 974
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 96263 969-14 9945 970-12 196
Čistý zisk 4 05250 359-15 9545 010-12 197
Čistý zisk v minulom roku 50 359-15 9545 010-12 1970,0000
Cudzie zdroje -85 676-88 968-38 6082 1877 197
Daň z príjmov 1 73011 933960,00960,001,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 933960,00960,001,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 73011 933960,00960,001,0000
Dlhodobé bankové úvery 318 2000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 30,000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 318 2000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,0717,2315,0712,7919,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,4415,1014,749,5616,29
Doba obratu aktív 1 687678,70472,27453,961 420
Doba obratu pohľadávok 27,1417,2315,0712,7919,17
Doba obratu zásob 1 8874 541319,62590,29689,27
Doba splácania záväzkov 292,5020 9709 24520 55623 891
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,8980,8087,98104,18251,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14,32594,78482,797 5061 181
EBIT v minulom roku 63 969-14 9945 970-12 1960,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 96263 969-14 9945 970-12 196
EBITDA 43 24883 21319 94926 926-4 926
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 43 24883 21319 94926 926-4 926
Finančná páka 7,663,896,51-121,07-35,03
Finančné účty 14 63846 71519 0715 1081 974
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 53 284153 72164 47748 229-5 286
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00004 3005 000
Krátkodobé pohľadávky 10 5338 7968 0277 4603 404
Krátkodobé záväzky 8 12941 25146 85860 76644 574
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 398,001 1702 44722 1902 204
Krytie dlhovej služby 19,8449,620,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 1801 6770,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 6770,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 73 81577 473144 329166 38356 692
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 144718,001 8501 079681,00
Neobežný majetok 578 888282 056222 797250 472245 480
Obežný majetok 77 64764 44428 71814 3136 664
Obrat aktív 0,21640,53780,77290,80400,2570
Obrat neobežného majetku 0,24540,66070,87250,85000,2640
Obrat obežného majetku 1,832,896,7714,879,72
Obrat zásob 0,19340,08041,140,61830,5295
Odpisy 31 20726 86323 63920 3346 912
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 31 20726 86323 63920 3346 912
Osobné náklady 31 21822 14124 23317 35412 159
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 130853,00890,00697,00360,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000013,002,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 35 25977 2227 68525 344-5 285
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01000,5660-0,41322,375,55
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45760,20340,48410,37311,50
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,73151,6327,0643,1111,91
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,194,922,072,680,6672
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,092,221,051,230,4254
Pohľadávky z obchodného styku 8 3447 7077 8485 5792 893
Pohotová likvidita II. stupeň 3,101,350,57830,19320,1085
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,85-1,90-2,020,42823,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,7127,860,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86950,74320,84651,011,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,662,895,51-122,07-36,03
Pridaná hodnota 68 227108 87350 05946 5148 112
Primárna platobná neschopnosť 0,04770,15180,31183,980,7618
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04730,5660-0,4132-2,291,69
Rýchla likvidita I. stupeň 1,801,130,40700,07850,0398
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,203,0910,679,92-52,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,203,0910,679,92-52,65
Služby 5 38412 37311 76649 58712 217
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 656 535346 500251 515264 785252 144
Spotreba materiálu… 58 28764 382130 713115 71743 794
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 318 2000,00000,00004 3005 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 149 125222 020217 096223 89764 804
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 08335 67422 70811 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000880,002 1541 170681,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 142 042185 466192 234211 72764 123
Účtovný cash flow 14 63846 71519 0715 1081 974
Úročený dlh 318 2000,00000,00004 3005 000
Úrokové krytie 3,6538,140,00000,00000,0000
Vlastné imanie 85 67688 96838 608-2 187-7 197
Všetky záväzky 570 859257 532212 907266 972259 341
Výsledok hospodárenia 12 09264 809-14 1066 667-11 838
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 09264 809-14 1066 667-11 838
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 05250 359-15 9545 010-12 197
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 50 359-15 9545 010-12 1970,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 78262 292-14 9945 970-12 196
Zásoby 52 4468 9331 6201 7451 286
Záväzky 570 859257 532212 907266 972259 341
Záväzky z obchodného styku 398,001 1702 44722 1902 204
Zisk pred zdanením 5 78262 292-14 9945 970-12 196
Zmena EBIT 0,1245-4,27-2,51-0,48950,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 03227 21533 12410 9250,0000

Činnosti firmy
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
Výroba mlynských výrobkov
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
Prevádzkovanie športových zariadení
Čistiace a upratovacie služby
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Výroba a spracovanie cukru
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Spracovanie prírodného medu
Výroba nápojov
Diskotekárska činnosť
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
Skladovanie
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Služby požičovní
Prevádzkovanie úschovní batožín
Donášková služba
Poskytovanie sociálnych služieb
Prenájom hnuteľných vecí
Prevádzka malých plavidiel
Služby verejných nosičov a poslov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Výroba kŕmnych zmesí
Výroba chuťových prísad a korenín
Spracovanie a úprava čaju a kávy
Výroba kakaa a výrobkov z kakaa
Údenárska výroba