MS Stolárstvo s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 122 450127 23170 14510 2844 578
Bankové úvery 65,0030 4960,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,33660,31610,25360,41384 578
Bežné bankové úvery 65,0030 4960,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07590,08520,19380,0861-0,8254
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03150,03330,10640,03843 778
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,77-4,41-2,73-2,240,0002
Celkové tržby 80 92436 46831 96215 1453 465
Celkový dlh 191 557164 547110 74918 5761,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 17927 318-7 869-714,00-3 778
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3929-1,28-1,01-0,8497-0,1221
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 2443 1787 869714,003 778
Čistý cash flow 5 2443 1787 869714,003 778
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -30 611-43 689-30 835-11 909-423,00
Čistý zisk -31 791-46 712-32 312-12 869-423,00
Čistý zisk v minulom roku -46 712-32 312-12 869-423,000,0000
Cudzie zdroje 69 10737 31640 6048 292-4 577
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 103,8688,04124,45168,2084,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 97,6864,15124,32150,0384,27
Doba obratu aktív 552,711 279802,42248,06482,24
Doba obratu pohľadávok 103,8688,04124,45168,2084,27
Doba obratu zásob 6 3960,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 38 2540,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 752,18958,99845,79448,070,1053
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 3610,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -43 689-30 835-11 909-423,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -30 611-43 689-30 835-11 909-423,00
EBITDA -2 066-19 184-24 048-11 008-423,00
EBITDA marža -0,0255-0,5261-0,7524-0,7268-0,1221
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 066-19 184-24 048-11 008-423,00
Finančná páka -1,77-3,41-1,73-1,241,00
Finančné účty 5 2443 1787 869714,003 778
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,56440,29330,57890,8063-0,9998
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5644-0,2933-0,5789-0,80630,9998
Hrubá marža 0,0552-0,3549-0,5294-0,6503-0,0903
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 216-20 486-24 219-11 136-423,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,360,75001,051,810,0002
Krátkodobé pohľadávky 23 0098 76110 8796 973800,00
Krátkodobé záväzky 166 64195 42973 93618 5761,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 36 42024 7127 3342 7300,0000
Krytie dlhovej služby -1,75-6,35-46,510,00000,0000
Nákladové úroky 1 1803 023517,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 023517,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 76 39649 26448 82924 9813 778
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 5900,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 66 33487 42951 3972 5970,0000
Obežný majetok 56 11639 80218 7487 6874 578
Obrat aktív 0,66040,28550,45491,470,7569
Obrat neobežného majetku 1,220,41540,62085,830,0000
Obrat obežného majetku 1,440,91251,701,970,7569
Odpisy 26 39523 2036 616773,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 39523 2036 616773,000,0000
Osobné náklady 3 1313 1583 4791 038110,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1501 302171,00128,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 396-23 509-25 696-12 096-423,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,46056,850,79581,55-0,0924
Podiel EBIT k aktívam -0,2500-0,3434-0,4396-1,16-0,0924
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2500-0,3434-0,4396-1,16-0,0924
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6927-1,378,131,44-0,0924
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,04280,02500,11220,06940,8253
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,7008-0,2440-0,2056-0,1054-0,3514
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,06480,08710,24620,04711,09
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,810,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,43-4,10-4,86-9,49-2,85
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,1513-0,4910-1,68-5,44-2,85
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06490,08750,24660,04721,09
Pohľadávky z obchodného styku 21 6416 38410 8686 220800,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,16950,09480,25360,41384 578
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,1811,745,1611,61-1,21
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,441,0515,220,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,561,291,581,810,0002
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,77-4,41-2,73-2,240,0002
Pridaná hodnota 4 468-12 943-16 922-9 849-313,00
Primárna platobná neschopnosť 1,683,870,67480,43890,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,2596-0,3671-0,4606-1,25-0,0924
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,46001,250,79581,55-0,0924
Rýchla likvidita I. stupeň 0,03150,02520,10640,03843 778
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -92,72-8,58-4,61-1,69-0,0024
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -92,72-8,58-4,61-1,69-0,0024
Služby 11 62211 4015 4873 114349,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 122 450127 23170 14510 2844 578
Spotreba materiálu… 63 18437 86343 34221 8673 429
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 65,0030 4960,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 80 86436 32131 90715 1323 465
Tržby z predaja tovaru 0,00001 4750,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 80 86434 84631 90715 1323 465
Účtovný cash flow 5 2443 1787 869714,003 778
Úročený dlh 65,0030 4960,00000,00000,0000
Úrokové krytie -25,94-14,45-59,640,00000,0000
Vlastné imanie -69 107-37 316-40 604-8 2924 577
Všetky záväzky 191 557164 547110 74918 5761,0000
Výsledok hospodárenia -28 461-42 387-30 664-11 781-423,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -28 461-42 387-30 664-11 781-423,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 791-46 712-32 312-12 869-423,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -46 712-32 312-12 869-423,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -31 791-46 712-31 352-11 909-423,00
Zásoby 27 86327 8630,00000,00000,0000
Záväzky 191 557164 547110 74918 5761,0000
Záväzky z obchodného styku 36 42024 7127 3342 7300,0000
Zisk pred zdanením -31 791-46 712-31 352-11 909-423,00
Zmena EBIT 0,70071,422,5928,150,0000