Griffin group s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 136 30492 05896 51646 3119 336
Bankové úvery 540,0023 49341 6390,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,84570,74540,66171,092,67
Bežné bankové úvery 540,0023 49341 6390,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000834,00845,00774,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000-250,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,50140,8925-0,6693-2,72-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21030,0890-0,14330,15011,70
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,48-13,66-8,0218,700,6347
Celkové tržby 377 195341 137385 587118 0987 128
Celkový dlh 97 16899 330110 27344 1973 625
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 74413 83238 468-12 379-5 955
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 2849 6613 17112 3795 955
Čistý cash flow 19 6236 490-9 2086 4245 955
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 55 45710 672-11 005-2 387948,00
Čistý zisk 46 4086 485-16 121-3 347711,00
Čistý zisk v minulom roku 6 485-16 121-3 347711,000,0000
Cudzie zdroje -39 1367 27213 757-2 364-5 711
Daň z príjmov 6 868640,00960,00960,00237,00
Daň z príjmov v minulom roku 640,00960,00960,00237,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 868640,00960,00960,00237,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,1265,3262,5991,1593,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,1236,9737,4091,1578,76
Doba obratu aktív 136,2698,5091,52143,13478,06
Doba obratu pohľadávok 49,1265,3262,5991,1593,50
Doba obratu zásob -431,28190,3330,72238,4198,09
Doba splácania záväzkov -42 35945 63846 9962 783220,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 93,2778,0060,93132,29178,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -15 62828 83925 3452 257205,53
EBIT v minulom roku 10 672-11 005-2 387948,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 55 45710 672-11 005-2 387948,00
EBITDA 78 89427 4912 969-2 282972,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 78 89427 4912 969-2 282972,00
Finančná páka 3,48-12,66-7,0219,591,63
Finančné účty 29 2849 6613 17112 3795 955
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,28710,07900,1425-0,0510-0,6117
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,2871-0,0790-0,14250,05100,6117
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 98 21426 6581 975-2 397948,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68450,79180,66570,92430,3744
Krátkodobé pohľadávky 49 13461 05266 00829 4911 826
Krátkodobé záväzky 93 30672 89664 25042 8043 495
Krytie dlhovej služby 36,177,750,71449,130,0000
Materiál 145,0056,0042,006,000,0000
Nákladové úroky 2 1813 5474 1560,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 5474 1560,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 237 859233 538314 488102 8296 156
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru -804,00583,00499,005 6145 786
Neobežný majetok 56 93620 20726 4500,00000,0000
Obežný majetok 79 36871 01769 22145 5379 336
Obrat aktív 2,683,713,992,550,7635
Obrat neobežného majetku 6,4116,8814,550,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,604,805,562,590,7635
Obrat zásob -0,84631,9211,881,533,72
Odpisy 23 96015 98612 9800,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 9807 9936 4900,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 9807 9936 4900,00000,0000
Osobné náklady 59 29285 43773 15517 3940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 514833,00994,00115,0024,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 34 42446 06334 65034 7073 258
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 70 36822 471-3 141-3 347711,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,170,3998-0,5782-1,420,1245
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,290,5569-0,3411-0,63530,1623
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,21480,10490,03290,26730,6379
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46590,79401,041,140,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,05200,0190-0,02390,05440,8354
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -158,29184,56141,132,720,1680
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,151,260,96270,87780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,531,060,81760,87780,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,05370,0190-0,02390,05440,8354
Pohľadávky z obchodného styku 32 13434 55239 44229 4911 538
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83560,74230,66131,002,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,991,12-1,49-0,3680-0,9590
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,001,83-2,220,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71291,081,140,95440,3883
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,48-13,66-8,0218,700,6347
Pridaná hodnota 127 266107 59970 42615 269972,00
Primárna platobná neschopnosť 1,071,330,87851,182,12
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,19-0,89181,17-1,420,1245
Rýchla likvidita I. stupeň 0,31200,10020,02990,29091,70
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,233,6137,14-19,373,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,233,6137,14-19,373,73
Služby 63 32049 600113 56228 380370,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 136 30492 05896 51646 3119 336
Spotreba materiálu… 175 343183 355200 42768 8350,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 540,0023 49341 6390,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 375 542341 137384 914118 0987 128
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 4170,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 88311 99417 95714 7135 036
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 360 242329 143366 957103 3852 092
Účtovný cash flow 19 6236 490-9 2086 4245 955
Úročený dlh 540,0023 49341 6390,00000,0000
Úrokové krytie 25,433,01-2,650,00000,0000
Vlastné imanie 39 136-7 272-13 7572 3645 711
Všetky záväzky 97 16899 330110 27344 1973 625
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000-250,000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,170,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 57 01811 505-10 011-2 282972,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 57 01811 505-10 011-2 282972,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 46 4086 485-16 121-3 347711,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 485-16 121-3 347711,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 2767 125-15 161-2 387948,00
Zásoby 950,00304,0042,003 6671 555
Záväzky 97 16899 330110 27344 1973 625
Záväzky z obchodného styku 34 42446 06334 65034 7073 258
Zisk pred zdanením 53 2767 125-15 161-2 387948,00
Zmena EBIT 5,20-0,96974,61-2,520,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 3330,00000,00000,00000,0000