TMtech Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 15 44611 58311 7723 5117 814
Bankové úvery 0,00000,000011,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,2217,315,703,510,1113
Bežné bankové úvery 0,00000,000011,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000126,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2779-0,0470-0,7808-1,33-0,0377
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,89060,76383,683,320,0667
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,31530,06420,21560,40550,5656
Celkové tržby 7 75015 64012 42017 8472 672
Celkový dlh 3 703699,002 0881 0132 823
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 846-11 583-11 061-3 511-188,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,11070,07690,5786-0,1397-0,0034
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 84611 58311 0723 511188,00
Čistý cash flow 3 263511,007 5613 323188,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 0901 5229 096-1 9460,0000
Čistý zisk 858,001 2027 186-2 493-9,00
Čistý zisk v minulom roku 1 2027 186-2 493-9,000,0000
Cudzie zdroje -11 743-10 884-9 684-2 498-4 991
Daň z príjmov 232,00320,001 910547,009,00
Daň z príjmov v minulom roku 320,001 910547,009,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 232,00320,001 910547,009,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,260,000020,570,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,260,000020,570,00000,0000
Doba obratu aktív 727,46270,32345,9680,871 067
Doba obratu pohľadávok 28,260,000020,570,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 172,5615,6160,3623,03385,22
EBIT v minulom roku 1 5229 096-1 9460,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 0901 5229 096-1 9460,0000
EBITDA 1 2021 6369 2094 9401 039
EBITDA marža 0,15510,10460,74150,27680,3888
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 2021 6369 2094 9401 039
Finančná páka 1,321,061,221,411,57
Finančné účty 14 84611 58311 0723 511188,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7603-0,9397-0,8226-0,7115-0,6387
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76030,93970,82260,71150,6387
Hrubá marža 0,45700,26940,93840,35650,5000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 0901 5229 0968 7211 000,00
Krátkodobé pohľadávky 600,000,0000700,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 3 664669,002 0541 000,002 820
Náklady na predaný tovar 4 20811 427765,009 4851 336
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00007 500
Obežný majetok 15 44611 58311 7723 511188,00
Obrat aktív 0,50171,351,064,510,3420
Obrat obežného majetku 0,50171,351,064,5114,21
Odpisy 0,00000,00000,00002 3341 000,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 167500,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00001 167500,00
Osobné náklady 2 3402 5022 4462 458722,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 112,00114,00113,00219,0039,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 24344,0056,0059,0055,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 858,001 2027 186-159,00991,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,07310,11040,7412-0,9980-0,0018
Podiel EBIT k aktívam 0,07060,13140,7727-0,55430,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,07060,13140,7727-0,55430,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,09250,13950,9360-0,77500,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96121,00000,94051,00000,0241
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66060,59390,20990,38640,5404
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,42100,03270,60880,18620,0704
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,511,684,762,591,85
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,511,684,761,330,7758
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,42100,03270,60880,20970,0704
Pohľadávky z obchodného styku 600,000,0000700,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,2217,315,703,510,1113
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,60-21,30-1,28-0,7517-26,55
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,31530,06420,21560,40550,5656
Pridaná hodnota 3 5424 21311 6556 3621 336
Primárna platobná neschopnosť 5,410,00000,08000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,05550,10380,6104-0,7101-0,0012
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07310,11040,7420-0,9980-0,0018
Rýchla likvidita I. stupeň 4,0517,315,363,510,0667
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,080,42730,22670,20512,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,080,42730,22670,20512,72
Služby 3 7948 640765,008 152735,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 44611 58311 7723 5117 814
Spotreba materiálu… 414,002 7870,00001 333601,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000011,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 75015 64012 42017 8472 672
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 75015 64012 42015 8472 672
Účtovný cash flow 3 263511,007 5613 323188,00
Úročený dlh 0,00000,000011,000,00000,0000
Vlastné imanie 11 74310 8849 6842 4984 991
Všetky záväzky 3 703699,002 0881 0132 823
Výsledok hospodárenia 1 2021 6369 209-1 72739,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 2021 6369 209-1 72739,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 858,001 2027 186-2 493-9,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 2027 186-2 493-9,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 0901 5229 096-1 9460,0000
Záväzky 3 703699,002 0881 0132 823
Záväzky z obchodného styku 3 24344,0056,0059,0055,00
Zisk pred zdanením 1 0901 5229 096-1 9460,0000
Zmena EBIT 0,71620,1673-4,670,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00006 3330,0000