PeBAK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 3035 1072 5904 9592 806
Bežná likvidita III. stupeň 8,622,874,381,0712,70
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7818-1,35-1,26-14,98-1,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,962,524,270,995312,70
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,13120,53500,296315,050,0855
Celkové tržby 15 46817 25015 13520 7816 812
Celkový dlh 383,001 780592,004 650221,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 283-4 483-2 525-4 628-2 806
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 2834 4832 5254 6282 806
Čistý cash flow 2 2834 4832 5254 6282 806
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -352,001 3772 169-1 796-2 415
Čistý zisk -407,001 3291 689-2 276-2 415
Čistý zisk v minulom roku 1 3291 689-2 276-2 4150,0000
Cudzie zdroje -2 920-3 327-1 998-309,00-2 585
Daň z príjmov 55,0048,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 48,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 55,0048,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,0713,201,575,810,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,8213,200,00005,810,0000
Doba obratu aktív 77,94108,0662,4687,10150,35
Doba obratu pohľadávok 24,0713,201,575,810,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,0437,6614,2881,6711,84
EBIT v minulom roku 1 3772 169-1 796-2 4150,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -352,001 3772 169-1 796-2 415
EBITDA -281,001 4362 240-1 755-2 405
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -281,001 4362 240-1 755-2 405
Finančná páka 1,131,541,3016,051,09
Finančné účty 2 2834 4832 5254 6282 806
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8840-0,6515-0,7714-0,0623-0,9212
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88400,65150,77140,06230,9212
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -352,001 3772 169-1 796-2 415
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11600,34850,22860,93770,0788
Krátkodobé pohľadávky 1 020624,0065,00331,000,0000
Krátkodobé záväzky 383,001 780592,004 650221,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12,0024,0042,003 554164,00
Náklady na predaný tovar 13 41212 17012 51322 1129 053
Obežný majetok 3 3035 1072 5904 9592 806
Obrat aktív 4,683,385,844,192,43
Obrat obežného majetku 4,683,385,844,192,43
Osobné náklady 2 2733 581322,00322,00134,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 71,0059,0071,0041,0010,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -407,001 3291 689-2 276-2 415
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,13940,39950,8453-7,37-0,9342
Podiel EBIT k aktívam -0,10660,26960,8375-0,3622-0,8607
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,10660,26960,8375-0,3622-0,8607
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,12050,41391,09-5,81-0,9342
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69120,87780,97490,93331,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,110,70490,1228-0,2419-0,0598
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,90451,428,14-4,13-16,72
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90451,428,14-4,13-16,72
Pohľadávky z obchodného styku 755,00624,000,0000331,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 8,622,874,381,0712,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,28-0,7421-0,7913-0,0668-0,9212
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,11600,34850,22860,93770,0788
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,13120,53500,296315,050,0855
Pridaná hodnota 2 0565 0802 622-1 331-2 241
Primárna platobná neschopnosť 0,01590,03850,000010,740,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,12320,26020,6521-0,4590-0,8607
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,13940,39950,8453-7,37-0,9342
Rýchla likvidita I. stupeň 5,962,524,270,995312,70
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,361,240,2643-2,65-0,0919
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,361,240,2643-2,65-0,0919
Služby 11 91211 92112 51322 1129 029
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 3035 1072 5904 9592 806
Spotreba materiálu… 1 500249,000,00000,000024,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 46817 25015 13520 7816 812
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 46817 25015 13520 7816 812
Účtovný cash flow 2 2834 4832 5254 6282 806
Vlastné imanie 2 9203 3271 998309,002 585
Všetky záväzky 383,001 780592,004 650221,00
Výsledok hospodárenia -281,001 4362 240-1 755-2 405
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -281,001 4362 240-1 755-2 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -407,001 3291 689-2 276-2 415
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 3291 689-2 276-2 4150,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -352,001 3772 169-1 796-2 415
Záväzky 383,001 780592,004 650221,00
Záväzky z obchodného styku 12,0024,0042,003 554164,00
Zisk pred zdanením -352,001 3772 169-1 796-2 415
Zmena EBIT -0,25560,6349-1,210,74370,0000