Midia Energia (HJ), s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 7213 8063 8054 2904 501
Bežná likvidita III. stupeň 4,264,354,826,06-128,60
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000-177,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,31-1,30-1,26-1,20-0,9923
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,264,354,826,0631,70
Celkový dlh 873,00874,00789,00708,00142,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 721-3 806-3 805-4 290-4 501
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 7213 8063 8054 2904 501
Čistý cash flow 3 7213 8063 8054 2904 501
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -84,00-84,00-86,00-474,00-464,00
Čistý zisk -84,00-84,00-566,00-954,00-464,00
Čistý zisk v minulom roku -84,00-566,00-954,00-464,000,0000
Cudzie zdroje -2 848-2 932-3 016-3 582-4 536
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku -84,00-86,00-474,00-464,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -84,00-84,00-86,00-474,00-464,00
EBITDA 0,00000,0000-2,00-385,00-436,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-2,00-385,00-436,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-5,58-1,010,0000
Finančná páka 1,311,301,261,200,9923
Finančné účty 3 7213 8063 8054 2904 501
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7654-0,7704-0,7926-0,8350-1,01
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76540,77040,79260,83501,01
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -84,00-84,00-86,00-474,00-464,00
Krátkodobé záväzky 873,00874,00789,00708,00142,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00002,00385,00436,00
Obežný majetok 3 7213 8063 8054 2904 501
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0084,0084,0089,0028,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000142,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -84,00-84,00-566,00-954,00-464,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,264,354,826,06-128,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7654-0,7704-0,7926-0,8350-1,01
Pridaná hodnota 0,00000,0000-2,00-385,00-436,00
Rýchla likvidita I. stupeň 4,264,354,826,06-128,60
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-394,50-1,84-0,3257
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-394,50-1,84-0,3257
Služby 0,00000,00002,00385,00436,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 7213 8063 8054 2904 501
Účtovný cash flow 3 7213 8063 8054 2904 501
Vlastné imanie 2 8482 9323 0163 5824 536
Všetky záväzky 873,00874,00789,00708,00142,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-2,00-385,00-436,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-2,00-385,00-436,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -84,00-84,00-566,00-954,00-464,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -84,00-566,00-954,00-464,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -84,00-84,00-86,00-474,00-464,00
Záväzky 873,00874,00789,00708,00142,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000142,00
Zisk pred zdanením -84,00-84,00-86,00-474,00-464,00
Zmena EBIT 1,00000,97670,18141,020,0000