BUJŇÁK SVIP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 7093 7974 3474 9014 971
Bežná likvidita III. stupeň 16,4116,736,166,9321,90
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,06-1,06-1,19-1,17-1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,4116,736,166,9321,90
Celkový dlh 226,00227,00706,00707,00227,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 709-3 797-4 347-4 901-4 971
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 7093 7974 3474 9014 971
Čistý cash flow 3 7093 7974 3474 9014 971
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -87,00-71,00-73,00-70,00-256,00
Čistý zisk -87,00-71,00-553,00-550,00-256,00
Čistý zisk v minulom roku -71,00-553,00-550,00-256,000,0000
Cudzie zdroje -3 483-3 570-3 641-4 194-4 744
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku -71,00-73,00-70,00-256,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -87,00-71,00-73,00-70,00-256,00
EBITDA 0,00000,0000-2,000,0000-227,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-2,000,0000-227,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-6,58-6,860,0000
Finančná páka 1,061,061,191,171,05
Finančné účty 3 7093 7974 3474 9014 971
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9391-0,9402-0,8376-0,8557-0,9543
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93910,94020,83760,85570,9543
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -87,00-71,00-73,00-70,00-256,00
Krátkodobé záväzky 226,00227,00706,00707,00227,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00002,000,000036,00
Obežný majetok 3 7093 7974 3474 9014 971
Ostatné náklady na finančnú činnosť 87,0071,0071,0070,0029,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -87,00-71,00-553,00-550,00-256,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 16,4116,736,166,9321,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9391-0,9402-0,8376-0,8557-0,9543
Pridaná hodnota 0,00000,0000-2,000,0000-36,00
Rýchla likvidita I. stupeň 16,4116,736,166,9321,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-353,000,0000-1,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-353,000,0000-1,0000
Služby 0,00000,00002,000,000036,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 7093 7974 3474 9014 971
Účtovný cash flow 3 7093 7974 3474 9014 971
Vlastné imanie 3 4833 5703 6414 1944 744
Všetky záväzky 226,00227,00706,00707,00227,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-2,000,0000-227,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-2,000,0000-227,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -87,00-71,00-553,00-550,00-256,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -71,00-553,00-550,00-256,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -87,00-71,00-73,00-70,00-256,00
Záväzky 226,00227,00706,00707,00227,00
Zisk pred zdanením -87,00-71,00-73,00-70,00-256,00
Zmena EBIT 1,230,97261,040,27340,0000