NOVAIZOL Bratislava s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 223 4702 273 3462 145 9851 287 324145 254
Bankové úvery 226 76611 95589 6650,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,371,221,091,041,08
Bežné bankové úvery 219 2210,000073 5570,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 12 9248 7885 0912 3270,0000
Časové rozlíšenie pasív 1 214992,002 624166,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0859-0,06431,22-3,17-0,3647
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,734,5911,6915,9112,49
Celkové tržby 5 587 7925 961 6084 125 6342 419 4850,0000
Celkový dlh 1 626 6831 865 6321 974 4811 211 062134 483
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 211 916-54 03049 821-245 453-3 928
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 85065 98539 844245 4533 928
Čistý cash flow -51 13526 141-205 609241 5253 928
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 253 576329 450138 49584 568-229,00
Čistý zisk 187 350237 842106 65865 325-229,00
Čistý zisk v minulom roku 237 842106 65865 325-229,000,0000
Cudzie zdroje -595 573-406 722-168 880-76 096-10 771
Daň z príjmov 52 01164 22230 30019 2430,0000
Daň z príjmov v minulom roku 64 22230 30019 2430,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 52 01164 22230 30019 2430,0000
Dlhodobé bankové úvery 7 54511 95516 1080,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000030 0000,0000
Dlhodobý dlh 7 54511 95516 1080,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 114,86111,33143,01105,090,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 114,07111,33143,01104,270,0000
Doba obratu aktív 145,29139,22189,95194,280,0000
Doba obratu pohľadávok 114,86111,33143,01109,610,0000
Doba obratu zásob 28,1324,7745,4853,830,0000
Doba splácania záväzkov 98,03125,76184,94207,340,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89,06113,01166,35182,080,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 86,9294,39143,09179,640,0000
EBIT v minulom roku 329 450138 49584 568-229,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 253 576329 450138 49584 568-229,00
EBITDA 276 156346 493147 12283 535-1 516
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 276 156346 493147 12283 535-1 516
Finančná páka 3,735,5912,7116,9213,49
Finančné účty 14 85065 98539 844245 4533 928
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 270 522341 630145 14383 242-1 556
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61300,81170,87580,93720,9258
Krátkodobé pohľadávky 1 757 7921 817 8701 615 624696 313141 326
Krátkodobé záväzky 1 362 9731 845 3611 879 3981 206 471134 483
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000-517,00
Krytie dlhovej služby 19,4312,6595,720,00000,0000
Materiál 33,0033,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 14 21527 3861 5370,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 27 3861 5370,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 217 2645 508 4043 862 3572 212 8731 483
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 075 0735 355 8933 709 2302 123 8230,0000
Neobežný majetok 46 83717 17823 2680,00000,0000
Obežný majetok 2 163 7092 247 3802 117 6261 284 997145 254
Obrat aktív 2,512,621,921,880,0000
Obrat neobežného majetku 119,26346,96177,220,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,582,651,951,880,0000
Obrat zásob 12,9814,738,036,780,0000
Odpisy 16 94612 1806 6480,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 4736 0903 3240,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 4736 0903 3240,00000,0000
Osobné náklady 97 712107 929118 185123 0240,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 7224 8631 979293,0040,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 0880,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 196 9221 383 8081 426 5421 045 2820,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 204 296250 022113 30665 325-229,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22780,56810,41250,8585-0,0213
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,29510,77160,52471,05-0,0213
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,26520,23900,45230,59820,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,774,182,211,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,213,762,091,670,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 745 5821 817 8701 615 624690 9170,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,131,030,84910,78241,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,65-15,560,8214-0,3151-2,74
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,600,9545-133,770,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73160,82070,92010,94080,9258
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,734,5911,6915,9112,49
Pridaná hodnota 368 411451 598261 293205 670-1 483
Primárna platobná neschopnosť 0,69240,76190,90001,510,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,31460,58480,63160,8585-0,0213
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,895,3813,4214,50-88,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,895,3813,4214,50-88,71
Služby 135 525143 734144 45183 0801 483
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 223 4702 273 3462 145 9851 287 324145 254
Spotreba materiálu… 6 6668 7778 6765 9700,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 226 76611 95589 6650,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 585 6755 960 0024 123 6502 418 5430,0000
Tržby z predaja tovaru 5 572 1555 947 5374 105 5212 416 2390,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 52012 46518 1292 3040,0000
Účtovný cash flow -51 13526 141-205 609241 5253 928
Úročený dlh 226 76611 95589 6650,00000,0000
Úrokové krytie 17,8412,0390,110,00000,0000
Vlastné imanie 595 573406 722168 88076 09610 771
Všetky záväzky 1 626 6831 865 6321 974 4811 211 062134 483
Výsledok hospodárenia 259 210334 313140 47483 535-1 516
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 259 210334 313140 47483 535-1 516
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 187 350237 842106 65865 325-229,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 237 842106 65865 325-229,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 239 361302 064136 95884 568-229,00
Zásoby 391 067363 525462 158313 2310,0000
Záväzky 1 626 6831 865 6321 974 4811 211 062134 483
Záväzky z obchodného styku 1 208 5921 385 0121 454 1241 045 282-517,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 11 6701 20427 5820,00000,0000
Zisk pred zdanením 239 361302 064136 95884 568-229,00
Zmena EBIT 0,76972,381,64-369,290,0000