FINSERVIS SK s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 22 66323 52517 90120 1506 837
Bežná likvidita III. stupeň 45,8813,2518,253,7415,75
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9317-0,9996-0,9754-1,31-0,9538
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 41,8112,2516,823,5914,07
Celkové tržby 35 81648 96940 37926 2318 251
Celkový dlh 494,001 775981,005 392434,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 655-21 742-16 504-19 332-6 107
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 65521 74216 50419 3326 107
Čistý cash flow 20 65521 74216 50419 3326 107
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 530,006 1182 74610 711587,00
Čistý zisk 419,004 8302 1628 355403,00
Čistý zisk v minulom roku 4 8302 1628 355403,000,0000
Cudzie zdroje -22 169-21 750-16 920-14 758-6 403
Daň z príjmov 111,001 288584,002 356184,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 288584,002 356184,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 111,001 288584,002 356184,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,4613,4012,6311,3832,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,4613,4012,6311,3832,29
Doba obratu aktív 230,96176,79161,81280,38302,45
Doba obratu pohľadávok 20,4613,4012,6311,3832,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,0313,348,8775,0319,20
EBIT v minulom roku 6 1182 74610 711587,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 530,006 1182 74610 711587,00
EBITDA 632,006 1832 81010 768589,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 632,006 1832 81010 768589,00
Finančná páka 1,021,081,061,371,07
Finančné účty 20 65521 74216 50419 3326 107
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9782-0,9245-0,9452-0,7324-0,9365
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97820,92450,94520,73240,9365
Hrubá marža 0,15830,27750,59310,80370,2062
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 530,006 1182 74510 711586,00
Krátkodobé pohľadávky 2 0081 7831 397818,00730,00
Krátkodobé záväzky 494,001 775981,005 392434,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 250250,00
Náklady na predaný tovar 30 14834 98316 4325 1496 550
Obežný majetok 22 66323 52517 90120 1506 837
Obrat aktív 1,582,062,261,301,21
Obrat obežného majetku 1,582,062,261,301,21
Osobné náklady 2 3202 41216 2307 0490,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,0065,0065,0057,003,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 419,004 8302 1628 355403,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01890,22210,12780,56610,0629
Podiel EBIT k aktívam 0,02340,26010,15340,53160,0859
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,02340,26010,15340,53160,0859
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02390,28130,16230,72580,0917
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,91140,92420,92200,95940,8932
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,40930,17750,67770,33440,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,57670,44400,40870,73700,7402
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,445,631,482,990,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,445,631,482,990,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,57670,44760,40870,73700,7402
Pohľadávky z obchodného styku 2 0081 7831 397818,00730,00
Pohotová likvidita II. stupeň 45,8813,2518,253,7415,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,07-1,00-1,03-0,7634-1,05
Pridaná hodnota 5 66813 58823 94721 0821 701
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00001,530,3425
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01890,22210,12780,56610,0629
Rýchla likvidita I. stupeň 41,8112,2516,823,5914,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,78160,28710,34910,50070,7368
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,78160,28710,34910,50070,7368
Služby 25 14832 96115 5762 9486 550
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 66323 52517 90120 1506 837
Spotreba materiálu… 5 0002 022856,002 2010,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 35 81648 57140 37926 2318 251
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 81648 57140 37926 2318 251
Účtovný cash flow 20 65521 74216 50419 3326 107
Vlastné imanie 22 16921 75016 92014 7586 403
Všetky záväzky 494,001 775981,005 392434,00
Výsledok hospodárenia 632,006 1832 81010 768589,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 632,006 1832 81010 768589,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 419,004 8302 1628 355403,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 8302 1628 355403,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 530,006 1182 74610 711587,00
Záväzky 494,001 775981,005 392434,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 250250,00
Zisk pred zdanením 530,006 1182 74610 711587,00
Zmena EBIT 0,08662,230,256418,250,0000