RAPIX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 163 518106 02078 0375 4006 477
Bežná likvidita III. stupeň 0,97870,82420,77544,496,66
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,02-3,03-8,50-0,3545-6,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,22090,15610,42841,2434,54
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 21,6020,4119,850,28630,1766
Celkové tržby 228 842183 115177 8025 16873 333
Celkový dlh 156 284101 06874 2951 202972,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 099-15 018-31 825-1 488-33 577
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 09915 01831 8251 48833 577
Čistý cash flow 29 09915 01831 8251 48833 577
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 6571 749504,00-346,00647,00
Čistý zisk 2 2811 211-456,00-1 306505,00
Čistý zisk v minulom roku 1 211-456,00-1 306505,000,0000
Cudzie zdroje -7 234-4 952-3 742-4 198-5 505
Daň z príjmov 703,00411,00960,00960,00142,00
Daň z príjmov v minulom roku 411,00960,00960,00142,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 703,00411,00960,00960,00142,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 119,47101,9144,37276,29-134,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 67,3886,0619,59134,97-134,88
Doba obratu aktív 260,81211,33160,20381,3932,24
Doba obratu pohľadávok 119,47101,9144,37276,29-134,88
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000193,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 210,13191,80152,5284,894,84
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000145,20
EBIT v minulom roku 1 749504,00-346,00647,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 6571 749504,00-346,00647,00
EBITDA 18 8479 4612 496-256,00675,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 8479 4612 496-256,00675,00
Efektívna daňová sadzba 0,23560,25341,90-2,770,2195
Finančná páka 22,6021,4120,851,291,18
Finančné účty 29 09915 01831 8251 48833 577
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0442-0,0467-0,0480-0,7774-0,8499
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,04420,04670,04800,77740,8499
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 7869 4612 421-346,00647,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80570,90760,95200,22260,1501
Krátkodobé pohľadávky 74 90651 12621 6153 912-27 100
Krátkodobé záväzky 131 74496 22274 2951 202972,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 821378,001 95177,00730,00
Krytie dlhovej služby 28,0074,500,00000,00000,0000
Nákladové úroky 673,00127,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 127,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 191 075156 558170 2775 02872 169
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00001 835
Neobežný majetok 34 58526 71420 4270,00000,0000
Obežný majetok 128 93379 30657 6105 4006 477
Obrat aktív 1,401,732,280,957011,32
Obrat neobežného majetku 6,626,858,700,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,772,313,090,957011,32
Odpisy 15 1297 7121 9190,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 1297 7121 9190,00000,0000
Osobné náklady 15 55714 1503 83162,00413,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 61,000,000075,0090,0028,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 4108 9231 463-1 306505,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,17800,14170,40780,27565,18
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,41190,53280,50910,44290,3548
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6343
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,431,881,962,262,82
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,231,211,312,262,82
Pohľadávky z obchodného styku 42 24443 1769 5411 911-27 100
Pohotová likvidita II. stupeň 0,78940,68740,71934,496,66
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2486-0,3297-0,1176-2,82-0,1640
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 43,24118,250,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95580,95330,95200,22260,1501
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 21,6020,4119,850,28630,1766
Pridaná hodnota 37 76726 5577 525140,001 164
Rýchla likvidita I. stupeň 0,22090,15610,42841,2434,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,2910,6829,77-4,701,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,2910,6829,77-4,701,44
Služby 47 45025 22947 043223,0065 497
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 163 518106 02078 0375 4006 477
Spotreba materiálu… 143 625131 329123 2344 8054 837
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 228 842183 115177 8025 16873 333
Tržby z predaja tovaru 1 1250,00000,00000,00002 233
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 227 717183 115177 8025 16871 100
Účtovný cash flow 29 09915 01831 8251 48833 577
Úrokové krytie 5,4313,770,00000,00000,0000
Vlastné imanie 7 2344 9523 7424 1985 505
Všetky záväzky 156 284101 06874 2951 202972,00
Výsledok hospodárenia 3 7181 749577,00-256,00675,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 7181 749577,00-256,00675,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 2811 211-456,00-1 306505,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 211-456,00-1 306505,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 9841 622504,00-346,00647,00
Zásoby 24 92813 1624 1700,00000,0000
Záväzky 156 284101 06874 2951 202972,00
Záväzky z obchodného styku 1 821378,001 95177,00730,00
Zisk pred zdanením 2 9841 622504,00-346,00647,00
Zmena EBIT 2,093,47-1,46-0,53480,0000