BRAXTON INVESTMENT GROUP, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 455 0951 974 9681 968 427974 209980 853
Bežná likvidita III. stupeň 323,31131,18135,0544,85911,66
Časové rozlíšenie aktív 345,00498,00245,00585,00559,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,24070,05630,05390,65940,0874
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 245,21-90,76-85,56-70,45-79,96
Celkové tržby 12 07113 28036 08936 0000,0000
Celkový dlh 481 6611 2241 23910 1651 071
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -526 597-51 630-162 716-268 719-904 362
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,02570,58000,0819-0,31220,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 526 59751 630162 716268 719904 362
Čistý cash flow 474 967-111 086-106 003-635 643-85 638
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -586,008 1823 435-10 754-9 680
Čistý zisk -310,007 7022 955-11 238-9 686
Čistý zisk v minulom roku 7 7022 955-11 238-9 6860,0000
Cudzie zdroje -1 973 434-1 973 744-1 967 188-964 044-979 782
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00484,006,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00484,006,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00484,006,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 8952 8822,341 3300,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,306,382,34182,500,0000
Doba obratu aktív 74 67654 57419 9589 8770,0000
Doba obratu pohľadávok 2 8952 8822,341 3300,0000
Doba obratu zásob 0,00001 2500,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000369,530,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,9233,8212,5691,470,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000224,620,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 8 1823 435-10 754-9 6800,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -586,008 1823 435-10 754-9 680
EBITDA -24 325-15 827-9 416-21 267-11 148
EBITDA marža -2,02-1,19-0,2609-0,59080,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -24 325-15 827-9 416-21 267-11 148
Finančná páka 1,241,001,001,011,00
Finančné účty 526 59751 630162 716268 719904 362
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8038-0,9994-0,9994-0,9896-0,9989
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80380,99940,99940,98960,9989
Hrubá marža -2,02-1,190,14900,01470,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -24 398-15 898-10 155-21 375-11 168
Krátkodobé pohľadávky 95 164104 301231,00131 19271 464
Krátkodobé záväzky 1 9371 2241 2399 0221 071
Krytie dlhovej služby 88,130,00000,00000,00000,0000
Materiál 4 1414 1414 1414 1420,0000
Nákladové úroky -276,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 36 39629 04130 62235 47211 148
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 2090,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 647 2451 632 7951 619 491387 9684 468
Obežný majetok 807 505341 675348 691585 656975 826
Osobné náklady 0,00000,000014 88321 6820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 73,0071,00739,00108,0020,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 937744,00759,006 5551 071
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -310,007 7022 955-11 238-9 686
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,21450,02610,08270,27580,9220
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00002,7741,060,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 39,35-8,36-2,94-17,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-13,100,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 39,58-8,41-2,94-17,660,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 081231,00231,0018 0001 257
Pohotová likvidita II. stupeň 321,17127,80131,7144,39911,66
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,1517,7718,561,5211,44
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 7210,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -24 396-15 8325 378528,00-11 148
Primárna platobná neschopnosť 0,93083,223,290,36420,8520
Rýchla likvidita I. stupeň 271,8642,18131,3329,78844,41
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -19,80-0,0773-0,1316-0,4780-0,0961
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -19,80-0,0773-0,1316-0,4780-0,0961
Služby 35 16627 83230 20929 78211 033
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 455 0951 974 9681 968 427974 209980 853
Spotreba materiálu… 1 2300,0000413,005 690115,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 00013 20936 00036 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00001 2090,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 00012 00036 00036 0000,0000
Účtovný cash flow 474 967-111 086-106 003-635 643-85 638
Úrokové krytie 2,120,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 973 4341 973 7441 967 188964 044979 782
Všetky záväzky 481 6611 2241 23910 1651 071
Výsledok hospodárenia -24 325-15 827-9 416-21 267-11 148
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 325-15 827-9 416-21 267-11 148
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -310,007 7022 955-11 238-9 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 7022 955-11 238-9 6860,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -310,008 1823 435-10 754-9 680
Zásoby 4 1414 1414 1414 1420,0000
Záväzky 481 6611 2241 23910 1651 071
Záväzky z obchodného styku 1 937744,00759,006 5551 071
Zisk pred zdanením -310,008 1823 435-10 754-9 680
Zmena EBIT -0,07162,38-0,31941,110,0000