J.W. Up s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 101 14629 12185,003 5095 462
Bežná likvidita III. stupeň 0,86870,64950,00520,09520,2917
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000011,0020,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000132,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,61-2,85-1,01-1,10-1,41
Celkové tržby 320 758310 88413 67125 1337 608
Celkový dlh 116 44044 83616 21536 72018 726
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 337-322,00-85,00-1 724-1 576
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00130,0013-0,1180-0,7989-2,40
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 337322,0085,001 7241 576
Čistý cash flow 2 337322,00-1 639148,001 576
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 533,00525,00-653,00-19 119-18 264
Čistý zisk 421,00415,00-1 613-20 079-18 264
Čistý zisk v minulom roku 415,00-1 613-20 079-18 2640,0000
Cudzie zdroje 15 29415 71516 13033 34313 264
Daň z príjmov 112,00110,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 110,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 112,00110,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 112,4433,810,000014,44142,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 112,4433,810,00006,510,5282
Doba obratu aktív 115,1034,193,8150,96262,25
Doba obratu pohľadávok 112,4433,810,000014,44142,65
Doba splácania záväzkov 709,72171,080,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 132,5052,64725,97533,27899,10
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000010,850,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 525,00-653,00-19 119-18 2640,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 533,00525,00-653,00-19 119-18 264
EBITDA 721,00598,00-6 029-18 906-18 199
EBITDA marža 0,00220,0019-0,4410-0,7522-2,39
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 721,00598,00-6 029-18 906-18 199
Efektívna daňová sadzba 0,21010,2095-1,47-0,05020,0000
Finančná páka -6,61-1,85-0,0053-0,1052-0,4118
Finančné účty 2 337322,0085,001 7241 576
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,15120,5396189,769,502,43
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1512-0,5396-189,76-9,50-2,43
Hrubá marža 0,00220,0020-0,2469-0,4122-2,31
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 533,00525,004 867-19 119-18 264
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,151,54190,7310,463,43
Krátkodobé pohľadávky 98 80928 7990,0000994,002 971
Krátkodobé záväzky 116 43744 83316 21236 72018 726
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00002 8430,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,0000780,00895,00
Náklady na predaný tovar 320 037310 25611 52635 49225 208
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 59 88295 6540,00000,00000,0000
Obežný majetok 101 14629 12185,003 4985 442
Obrat aktív 3,1710,6895,897,161,39
Obrat obežného majetku 3,1710,6895,897,181,40
Osobné náklady 0,00000,00002 4698 335599,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 188,0073,00156,00213,0065,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000012,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000343,001 217190,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 421,00415,00-1 613-20 079-18 264
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0275-0,02640,10000,60221,38
Podiel EBIT k aktívam 0,00530,0180-7,68-5,45-3,34
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00530,0180-7,68-5,66-3,34
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0349-0,03340,04050,57341,38
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,02310,01111,00000,49130,2885
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-0,7316-0,8046-0,0340
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-1,37-1,24-29,39
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-1,37-1,24-29,39
Pohľadávky z obchodného styku 98 80928 7990,0000448,0011,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86870,64950,00520,07410,2439
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,5448,80-9,84225,298,42
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,151,54190,7610,463,43
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,61-2,85-1,01-1,10-1,41
Pridaná hodnota 721,00628,00-3 375-10 359-17 606
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,09870,00002,7217,27
Rentabilita aktív, ROA 0,00420,0143-18,98-5,72-3,34
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0275-0,02640,10000,60221,38
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 161,5074,98-2,69-1,94-1,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 161,5074,98-2,69-1,94-1,03
Služby 18 3432 5143 95710 5113 495
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 101 14629 12185,003 5095 462
Spotreba materiálu… 241 812212 0887 56924 98121 713
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 320 758310 88413 67125 1337 602
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00005 5200,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 72 91398 4840,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 247 845212 4008 15125 1337 602
Účtovný cash flow 2 337322,00-1 639148,001 576
Vlastné imanie -15 294-15 715-16 130-33 343-13 264
Všetky záväzky 116 44044 83616 21536 72018 726
Výsledok hospodárenia 721,00598,00-509,00-18 906-18 199
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 721,00598,00-509,00-18 906-18 199
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 421,00415,00-1 613-20 079-18 264
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 415,00-1 613-20 079-18 2640,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 533,00525,00-653,00-19 119-18 264
Zásoby 0,00000,00000,0000780,00895,00
Záväzky 116 44044 83616 21536 72018 726
Záväzky z obchodného styku 0,00002 843343,001 217190,00
Zisk pred zdanením 533,00525,00-653,00-19 119-18 264
Zmena EBIT 1,02-0,80400,03421,050,0000