SAJMONS, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 59 27952 77969 74279 4127 656
Bankové úvery 0,00002 65017 70331 3940,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,250,58830,51010,30542,83
Bežné bankové úvery 0,00002 65017 70331 3940,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,32-1,52-0,0218-0,6969-1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,69100,33700,01180,33351,94
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,914,812,814,110,5476
Celkové tržby 70 18328 98141 14171 4223 252
Celkový dlh 38 93043 69651 46163 8752 709
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 901-11 18317 30520 567-5 261
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 90113 833398,0010 8275 261
Čistý cash flow 26 90113 833398,0010 8275 261
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 662-8 1586 69115 413-53,00
Čistý zisk 11 266-9 1982 74410 590-53,00
Čistý zisk v minulom roku -9 1982 74410 590-53,000,0000
Cudzie zdroje -20 349-9 083-18 281-15 537-4 947
Daň z príjmov 1 3650,00001 5463 7420,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 5463 7420,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 3650,00001 5463 7420,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 112,99149,55229,3649,52268,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,01125,94170,0738,68232,33
Doba obratu aktív 308,29664,72618,76453,45859,30
Doba obratu pohľadávok 112,99149,55229,3649,52268,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 202,46516,95299,51185,38304,05
EBIT v minulom roku -8 1586 69115 413-53,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 662-8 1586 69115 413-53,00
EBITDA 29 1778 34823 20423 752-35,00
EBITDA marža 0,41570,28810,56400,3326-0,0108
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 1778 34823 20423 752-35,00
Finančná páka 2,915,813,815,111,55
Finančné účty 26 90113 833398,0010 8275 261
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3433-0,1721-0,2621-0,1957-0,6462
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,34330,17210,26210,19570,6462
Hrubá marža 0,53420,54320,68190,38150,1215
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 0828 26223 11138 677-53,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65670,77770,48400,40880,3538
Krátkodobé pohľadávky 21 72611 87425 8528 6732 395
Krátkodobé záväzky 38 93041 04633 75832 4662 709
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000059,000,000024 92842,00
Krytie dlhovej služby 941,198,039,6621,970,0000
Nákladové úroky 31,001 0402 4011 0810,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 0402 4011 0810,00000,0000
Náklady na predaný tovar 32 69013 23813 08636 6752 857
Neobežný majetok 10 65227 07243 49259 9120,0000
Obežný majetok 48 62725 70726 25019 5007 656
Obrat aktív 1,180,54910,58990,80490,4248
Obrat neobežného majetku 6,591,070,94591,070,0000
Obrat obežného majetku 1,441,131,573,280,4248
Odpisy 16 42016 42016 4205 7650,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 42016 42016 4205 7650,0000
Osobné náklady 6 3715 6603 2302 644388,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 95,0086,0093,0075,0018,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 27 6867 22219 16416 355-53,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5536-0,78390,07630,2257-0,0107
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6222-0,69530,18590,3283-0,0107
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,45380,26210,00570,13630,6872
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,16990,35950,11510,09700,9823
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,38330,47730,00970,15161,62
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,882,788,6910,311,02
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,650,71301,433,241,02
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,38330,47730,00970,16941,62
Pohľadávky z obchodného styku 10 00010 00019 1696 7742 070
Pohotová likvidita II. stupeň 1,250,58830,51010,30542,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7564-0,6566-45,93-1,44-0,9403
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 867,7713,300,165810,020,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65670,82790,73790,80430,3538
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,914,812,814,110,5476
Pridaná hodnota 37 49315 74328 05427 247395,00
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00590,00003,680,0203
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5536-1,010,15010,6816-0,0107
Rýchla likvidita I. stupeň 0,69100,31660,00770,16951,94
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,335,232,222,69-77,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,335,232,222,69-77,40
Služby 22 9597 6694 84829 3271 495
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 59 27952 77969 74279 4127 656
Spotreba materiálu… 9 7315 5698 2387 3481 362
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00002 65017 70331 3940,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 70 18328 98141 14071 4223 252
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00007 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 70 18328 98141 14063 9223 252
Účtovný cash flow 26 90113 833398,0010 8275 261
Úročený dlh 0,00002 65017 70331 3940,0000
Úrokové krytie 408,45-7,842,7914,260,0000
Vlastné imanie 20 3499 08318 28115 5374 947
Všetky záväzky 38 93043 69651 46163 8752 709
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,55360,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 12 757-8 0726 78415 487-35,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 757-8 0726 78415 487-35,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 266-9 1982 74410 590-53,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 1982 74410 590-53,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 631-9 1984 29014 332-53,00
Záväzky 38 93043 69651 46163 8752 709
Záväzky z obchodného styku 0,000059,000,000024 92842,00
Zisk pred zdanením 12 631-9 1984 29014 332-53,00
Zmena EBIT -1,55-1,220,4341-290,810,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000010 0000,0000