Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 154 233 212925 570 923180 175 07938 620 1864 939
Bežná likvidita III. stupeň 0,12800,09110,22152,350,0000
Časové rozlíšenie aktív 292 265303 359916 9030,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84931,846,270,50970,0000
Celkové tržby 186 783 46569 660 91728 118 0120,00000,0000
Celkový dlh 530 086 851599 905 633155 377 05513 038 6810,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -776 502-1 889 736-178 561-3 660-3 939
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 776 5021 889 736178 5613 6603 939
Čistý cash flow -1 113 2341 711 175174 901-279,00-1 061
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 275 975332 542154 725-4 423 194-61,00
Čistý zisk 3 481 071867 266-783 481-4 423 434-61,00
Čistý zisk v minulom roku -855 686-783 481-4 423 434-61,000,0000
Cudzie zdroje -624 146 361-325 665 290-24 798 024-25 581 505-4 939
Daň z príjmov 4 507 584-1 414 307892 175240,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 308 645892 175240,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 507 584-1 414 307892 175240,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00003 540 1730,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99,12207,21378,820,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 83,61159,16365,180,00000,0000
Doba obratu aktív 2 2564 8502 3390,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 99,12225,76378,820,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 877,502 4071 7740,00000,0000
EBIT v minulom roku 332 542154 725-4 423 194-61,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 275 975332 542154 725-4 423 194-61,00
EBITDA 89 636 761777 775138 295-4 423 1140,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 89 636 761777 775138 295-4 423 1140,0000
Efektívna daňová sadzba 0,56422,598,21-0,00010,0000
Finančná páka 1,852,847,271,511,0000
Finančné účty 776 5021 889 736178 5613 6603 939
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5407-0,3519-0,1376-0,6624-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54070,35190,13760,66241,0000
Hrubá marža 0,50690,28480,14040,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 89 623 565771 910136 746-4 423 394-61,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38900,49630,75850,33110,0000
Krátkodobé pohľadávky 50 724 72439 547 14729 182 29430 001 2001 000,00
Krátkodobé záväzky 449 048 041459 394 446136 667 01512 785 9710,0000
Krytie dlhovej služby 27,270,88433,000,00000,0000
Materiál 5 666 156132 1040,00000,00000,0000
Nákladové úroky 3 287 320879 58346 0310,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 879 58346 0310,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 92 095 74749 819 02124 169 9044 423 1140,0000
Neobežný majetok 1 096 773 565880 158 404149 897 3218 615 3260,0000
Obežný majetok 57 167 38245 109 16029 360 85530 004 8604 939
Obrat obežného majetku 3,271,540,95770,00000,0000
Odpisy 78 169 388542 6120,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 39 084 694271 3060,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 39 084 694271 3060,00000,00000,0000
Osobné náklady 43 806 16818 624 7413 389 3820,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 1965 8651 549280,0061,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 42 700 80681 111 52456 237 05812 785 7310,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 81 650 4591 409 878-783 481-4 423 434-61,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00070,00200,00100,00010,7975
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46260,93870,85850,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,161,071,160,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,77631,041,160,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 42 788 34930 375 21428 132 2010,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,11530,09090,22152,350,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 560,66-190,32-141,7891 6904,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,33861,953,800,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45930,64810,86240,33760,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84931,846,270,50970,0000
Pridaná hodnota 94 687 71819 841 8963 948 108-4 423 1140,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,012,672,000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,91771,311 124-2,950,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,91771,311 124-2,950,0000
Služby 75 861 10645 064 18623 300 8944 423 1140,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 154 233 212925 570 923180 175 07938 620 1864 939
Spotreba materiálu… 16 234 6414 754 835869 0100,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 186 783 46569 660 91728 118 0120,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 186 783 46569 660 91728 118 0120,00000,0000
Účtovný cash flow -1 113 2341 711 175174 901-279,00-1 061
Úrokové krytie 3,430,37813,360,00000,0000
Vlastné imanie 624 146 361325 665 29024 798 02425 581 5054 939
Všetky záväzky 530 086 851599 905 633155 377 05513 038 6810,0000
Výsledok hospodárenia 11 467 373235 163138 295-4 423 1140,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 467 373235 163138 295-4 423 1140,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 481 071867 266-783 481-4 423 434-61,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -855 686-783 481-4 423 434-61,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 988 655-547 041108 694-4 423 194-61,00
Zásoby 5 666 156132 1040,00000,00000,0000
Záväzky 530 086 851599 905 633155 377 05513 038 6810,0000
Záväzky z obchodného styku 43 392 72681 111 52456 237 05812 785 7310,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 691 9200,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 7 988 655-547 041108 694-4 423 194-61,00
Zmena EBIT 33,912,15-0,035072 5110,0000