FRUI VITA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 12 58619 0094 6318 376
Bežná likvidita III. stupeň 0,39320,30770,13141,30
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08720,07590,1133-1,92
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,19530,21790,72501,10
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,99-1,68-1,201,79
Celkové tržby 201 016164 039131 960147 114
Celkový dlh 25 28046 86427 8565 369
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 12 89327 88721 369-5 782
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 1072 1132 6315 782
Čistý cash flow 1 1072 1132 6315 782
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 517-3 492-25 271-512,00
Čistý zisk 15 161-4 630-26 231-512,00
Čistý zisk v minulom roku -4 630-26 231-512,00-1 480
Cudzie zdroje 12 69427 85523 225-3 007
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,1022,552,772,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,1022,552,772,48
Doba obratu aktív 22,9542,4412,8120,78
Doba obratu pohľadávok 3,1022,552,772,71
Doba obratu zásob 122,690,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 141,09232,80115,07123,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,3321,6510,0413,09
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000040,460,000013,29
EBIT v minulom roku -3 492-25 271-512,00-1 480
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 517-3 492-25 271-512,00
EBITDA 20 316-454,00-23 682893,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 316-454,00-23 682893,00
Finančná páka -0,9915-0,6824-0,19942,79
Finančné účty 1 1072 1132 6315 782
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,011,475,02-0,3590
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,01-1,47-5,020,3590
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 460-1 103-24 771-12,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45030,51010,78360,6297
Krátkodobé finančné výpomoci 14 00030 00024 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 69810 1001 000,001 094
Krátkodobé záväzky 5 6679 6963 6295 274
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00001 6850,0000566,00
Krytie dlhovej služby 57,07-2,550,00000,0000
Nákladové úroky 356,00178,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 178,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 130 694123 052124 131122 908
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 66115 20211 51115 549
Neobežný majetok 4 8536 7961 000,001 500
Obežný majetok 7 73312 2133 6316 876
Obrat aktív 15,918,6028,4917,56
Obrat neobežného majetku 41,2524,06131,9398,08
Obrat obežného majetku 25,8913,3936,3321,40
Obrat zásob 2,980,00000,00000,0000
Odpisy 1 9431 306500,00500,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9431 306500,00500,00
Osobné náklady 48 89940 24131 24022 772
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8561 4831 089905,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 104-3 324-25 731-12,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 11,61-2,16-33,85-0,1703
Podiel EBIT k aktívam 1,23-0,1837-5,46-0,0611
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,23-0,1837-5,46-0,0611
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,24-0,3750-25,22-0,1651
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08800,11120,56810,6903
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70360,99504,010,9408
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,742,660,67751,56
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,421,010,24961,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,370,97340,24571,04
Pohľadávky z obchodného styku 1 69810 1001 000,001 000,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14260,30770,13141,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,4713,188,83-0,5201
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,1111,870,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,111,585,180,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,012,476,020,6410
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,99-1,68-1,201,79
Pridaná hodnota 69 49640 4437 79924 205
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,16680,00000,5660
Rentabilita aktív, ROA 1,20-0,2436-5,66-0,0611
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,190,16621,13-0,1703
Rýchla likvidita I. stupeň 0,05630,05320,09521,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,24-103,22-1,186,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,24-103,22-1,186,01
Služby 27 49924 39727 56326 781
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 58619 0094 6318 376
Spotreba materiálu… 88 53483 45385 05780 578
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 14 00030 00024 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 200 190163 912131 930147 113
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000417,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 20 123148 980128 870145 260
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 180 06714 5153 0601 853
Účtovný cash flow 1 1072 1132 6315 782
Úročený dlh 14 00030 00024 0000,0000
Úrokové krytie 43,59-19,620,00000,0000
Vlastné imanie -12 694-27 855-23 2253 007
Všetky záväzky 25 28046 86427 8565 369
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 11,610,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 18 373-2 009-24 182393,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 373-2 009-24 182393,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 161-4 630-26 231-512,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 630-26 231-512,00-1 480
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 161-3 670-25 271-512,00
Zásoby 4 9280,00000,00000,0000
Záväzky 25 28046 86427 8565 369
Záväzky z obchodného styku 0,00001 6850,0000566,00
Zisk pred zdanením 15 161-3 670-25 271-512,00
Zmena EBIT -4,440,138249,360,3459
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000666,000,00000,0000