SHIRLEY s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 64 10160 93335 70636 42919 100
Bankové úvery 18 42512 6960,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,041,983,452,363,59
Bežné bankové úvery 18 42512 6960,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,05-1,69-1,31-1,55-1,40
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,733,243,162,103,58
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,481,480,42830,74890,4078
Celkové tržby 145 209147 594145 185172 16825 011
Celkový dlh 38 27236 36410 70715 5995 533
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 588-28 725-32 722-32 376-19 040
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 01341 42132 72232 37619 040
Čistý cash flow 53 01341 42132 72232 37619 040
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 391283,005 3569 69810 983
Čistý zisk 1 260-431,004 1697 2638 567
Čistý zisk v minulom roku -431,004 1697 2638 5670,0000
Cudzie zdroje -25 829-24 569-24 999-20 830-13 567
Daň z príjmov 367,00171,001 1872 4352 416
Daň z príjmov v minulom roku 171,001 1872 4352 4160,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 367,00171,001 1872 4352 416
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,899,350,60112,200,8756
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,60112,200,8756
Doba obratu aktív 162,12152,4691,7279,00278,74
Doba obratu pohľadávok 7,899,350,60112,200,8756
Doba obratu zásob 0,00000,000017,0916,590,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000064,3384,16254,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,3832,0126,5933,4377,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000036,9548,545,02
EBIT v minulom roku 283,005 3569 69810 9830,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 391283,005 3569 69810 983
EBITDA 7 2592 5636 34910 57411 016
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 2592 5636 34910 57411 016
Efektívna daňová sadzba 0,2256-0,65770,22160,25110,2200
Finančná páka 2,482,481,431,751,41
Finančné účty 53 01341 42132 72232 37619 040
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4029-0,4032-0,7001-0,5718-0,7103
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40290,40320,70010,57180,7103
Hrubá marža 0,20530,21970,29570,26860,5751
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 3201 5045 3569 69910 983
Krátkodobé pohľadávky 3 1183 738234,001 01460,00
Krátkodobé záväzky 9 24512 79410 35215 4155 320
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 2477 8795 9468 890105,00
Krytie dlhovej služby 4,124,720,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 764543,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 543,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 114 505113 44999 159122 07310 627
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000058 73666 8527 631
Neobežný majetok 7 56210 4920,00000,00000,0000
Obežný majetok 56 53950 44135 70636 42919 100
Obrat aktív 2,252,393,984,621,31
Obrat neobežného majetku 19,0813,900,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,552,893,984,621,31
Obrat zásob 0,00000,000021,3622,000,0000
Odpisy 2 9291 2210,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 9291 2210,00000,00000,0000
Osobné náklady 22 52430 59038 80539 2443 368
Ostatné náklady na finančnú činnosť 939,001 059993,00875,0033,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 189790,004 1697 2638 567
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0285-0,01160,16680,34870,6315
Podiel EBIT k aktívam 0,05290,00460,15000,26620,5750
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,05290,00460,15000,26620,5750
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,06180,00590,21120,46150,7970
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,82700,67980,91640,88870,9969
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75560,94330,90380,84870,2341
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,36510,28060,22540,18800,7613
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,73100,69171,88
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,321,061,111,184,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,021,111,184,27
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,36730,28390,23030,19240,7613
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000234,001 01460,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,031,773,182,173,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4872-0,5932-0,7640-0,6434-0,7126
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 30,0576,280,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59710,59680,29990,42820,2897
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,481,480,42830,74890,4078
Pridaná hodnota 29 80932 42942 93646 24114 384
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,000025,418,771,75
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0488-0,01750,16680,34870,6315
Rýchla likvidita I. stupeň 1,921,623,162,103,58
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,2714,191,691,480,5023
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,2714,191,691,480,5023
Služby 35 90245 72829 85840 105760,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 10160 93335 70636 42919 100
Spotreba materiálu… 78 60367 72110 56515 1162 236
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 42512 6960,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 144 314145 878142 095168 31425 011
Tržby z predaja tovaru 0,0000145 878142 095168 08125 011
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 144 3140,00000,0000233,000,0000
Účtovný cash flow 53 01341 42132 72232 37619 040
Úročený dlh 18 42512 6960,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,920,52120,00000,00000,0000
Vlastné imanie 25 82924 56924 99920 83013 567
Všetky záväzky 38 27236 36410 70715 5995 533
Výsledok hospodárenia 4 3301 3426 34910 57411 016
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 3301 3426 34910 57411 016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 260-431,004 1697 2638 567
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -431,004 1697 2638 5670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 627-260,005 3569 69810 983
Zásoby 408,005 2822 7503 0390,0000
Záväzky 38 27236 36410 70715 5995 533
Záväzky z obchodného styku 5 2477 8795 9468 890105,00
Zisk pred zdanením 1 627-260,005 3569 69810 983
Zmena EBIT 11,980,05280,55230,88300,0000