Trantor, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 349 082186 71186 98149 4505 000
Bežná likvidita III. stupeň 358,7521,743,184,820,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9957-0,0065-1,10-0,4000-1,25
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 356,470,13812,630,16380,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00380,06080,437010,780,2500
Celkové tržby 25 50598 73929 31593 0640,0000
Celkový dlh 12 71910 69426 45145 2531 000,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 321 952-1 145-66 339-1 679-5 000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 129,401,731,750,00210,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 321 9521 14566 3391 6795 000
Čistý cash flow 3 321 9521 14566 3391 6795 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 301 446171 44751 8132 067-1 000,00
Čistý zisk 3 300 347170 48751 333197,00-1 000,00
Čistý zisk v minulom roku 170 48751 333197,00-1 000,000,0000
Cudzie zdroje -3 336 363-176 017-60 530-4 197-4 000
Daň z príjmov 1 099960,00480,001 8700,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00480,001 8700,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 099960,00480,001 8700,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 263,96686,45135,61180,440,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 69,1949,24134,24160,400,0000
Doba obratu aktív 52 029724,451 047201,500,0000
Doba obratu pohľadávok 263,96686,45135,61180,440,0000
Doba obratu zásob 0,000021,210,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000077,560,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 144,7732,18303,2441,780,0000
EBIT v minulom roku 171 44751 8132 067-1 000,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 301 446171 44751 8132 067-1 000,00
EBITDA 2 0507 847-5 4712 138-1 000,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 0507 847-5 4712 138-1 000,00
Efektívna daňová sadzba 0,00030,00560,00930,90470,0000
Finančná páka 1,001,061,4411,781,25
Finančné účty 3 321 9521 14566 3391 6795 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9962-0,9427-0,6959-0,0849-0,8000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99620,94270,69590,08490,8000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 9667 748-5 5192 075-1 000,00
Krátkodobé pohľadávky 16 991176 91711 27044 2820,0000
Krátkodobé záväzky 9 3198 29425 20110 2530,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 7490,000022 7734 7610,0000
Náklady na predaný tovar 16 53779 70330 15584 4871 000,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000039 0300,00000,00000,0000
Neobežný majetok 5 8616 3816 9020,00000,0000
Obežný majetok 3 343 221180 33080 07949 4505 000
Obrat aktív 0,00700,50380,34871,810,0000
Obrat neobežného majetku 4,0114,744,390,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00700,52170,37881,810,0000
Obrat zásob 0,000017,210,00000,00000,0000
Odpisy 520,00521,00176,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 520,00521,00176,000,00000,0000
Osobné náklady 6 4396 4393 2206 4390,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0099,0048,0063,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 300 867171 00851 509197,00-1 000,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,98920,96860,84810,0469-0,2500
Podiel EBIT k aktívam 0,98580,91820,59570,0418-0,2000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,98580,91820,59570,0418-0,2000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,98850,96090,83870,0527-0,2000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99190,00610,76270,03401,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71800,4545-3,830,75070,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 130,250,01162,260,01800,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,392,20-0,26091,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,292,04-0,24741,330,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 141,390,01222,190,01870,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 45412 69011 15639 3640,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 358,2921,473,084,480,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00-153,73-0,9124-2,50-0,8000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00380,05730,30410,91510,2000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00380,06080,437010,780,2500
Pridaná hodnota 8 96814 166-840,008 577-1 000,00
Primárna platobná neschopnosť 1,740,00002,040,12090,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,98540,91310,59020,0040-0,2000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,98920,96860,84810,0469-0,2500
Rýchla likvidita I. stupeň 356,470,13812,630,16380,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,201,36-4,8321,17-1,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,201,36-4,8321,17-1,0000
Služby 10 65933 37315 01570 6421 000,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 349 082186 71186 98149 4505 000
Spotreba materiálu… 5 8787 30015 14013 8450,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 49594 07130 33489 5750,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000067 9310,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 49526 14030 33489 5750,0000
Účtovný cash flow 3 321 9521 14566 3391 6795 000
Vlastné imanie 3 336 363176 01760 5304 1974 000
Všetky záväzky 12 71910 69426 45145 2531 000,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,98920,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 5307 326-5 6472 138-1 000,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 5307 326-5 6472 138-1 000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 300 347170 48751 333197,00-1 000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 170 48751 333197,00-1 000,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 301 446171 44751 8132 067-1 000,00
Zásoby 4 2782 2682 4703 4890,0000
Záväzky 12 71910 69426 45145 2531 000,00
Záväzky z obchodného styku 7 7490,000022 7734 7610,0000
Zisk pred zdanením 3 301 446171 44751 8132 067-1 000,00
Zmena EBIT 19,263,3125,07-2,070,0000