Družstvo NAVILI

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 271 111249 049169 56327 451
Bežná likvidita III. stupeň 1,850,90590,02410,1125
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00003 800
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,84-4,67-0,1254-0,4909
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,57810,80540,02721,38
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,645,8011,737,79
Celkové tržby 134 843257 04438 75524 375
Celkový dlh 230 284212 433156 24120 960
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -100 659-175 61190 31717 157
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 100 659175 6114 5132 843
Čistý cash flow -74 952171 0981 6701 321
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 13129 48613 4632 129
Čistý zisk 4 21123 29410 6311 169
Čistý zisk v minulom roku 23 29410 6311 169-353,00
Cudzie zdroje -40 827-36 616-13 322-2 691
Daň z príjmov 1 9206 1922 832960,00
Daň z príjmov v minulom roku 6 1922 832960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 9206 1922 832960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 283,020,0000-7,01-0,8685
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 114,890,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 8 1110,00001 602411,06
Doba obratu pohľadávok 283,020,0000-7,01-0,8685
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000020,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 8790,0000580,2514,38
EBIT v minulom roku 29 48613 4632 129-353,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 13129 48613 4632 129
EBITDA -10 723-82 15139 8827 873
EBITDA marža -0,0795-0,31961,030,3230
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 723-82 15139 8827 873
Finančná páka 6,646,8012,7310,20
Finančné účty 100 659175 6114 5132 843
Hrubá marža -0,0654-0,31360,85450,2064
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 234 821431 95840 0527 815
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47820,85300,36220,0350
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000094 83020 000
Krátkodobé pohľadávky 9 46016 823-742,00-58,00
Krátkodobé záväzky 129 654212 43361 411960,00
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00002,07
Náklady na predaný tovar 21 02580 5995 51319 345
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000017 500
Neobežný majetok 30 99256 615165 79224 666
Obežný majetok 240 119192 4343 7712 785
Obrat aktív 0,04500,00000,22780,8879
Obrat neobežného majetku 0,39370,00000,23300,9882
Obrat obežného majetku 0,05080,000010,248,75
Odpisy 12 10414 64226 4645 686
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 0527 32113 2322 843
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 0527 32113 2322 843
Osobné náklady 7 7967 7866 3830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 69,000,000080,0058,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 33,0041,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 108 950105 01857 5450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 31537 93637 0956 855
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,10310,63620,09830,0515
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04330,80530,12450,0938
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,37130,70510,02660,1036
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,8834-0,09660,19270,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,55580,66560,04310,0542
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,13-10,355,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4435-3,591,010,8846
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -6,140,00000,04320,0542
Pohľadávky z obchodného styku 3 8400,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,84930,90590,02410,1125
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,5447-0,2140-7,98-2,04
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,55930,7286
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84940,85300,92140,7635
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,645,8011,737,79
Pridaná hodnota -8 825-80 59933 1175 030
Primárna platobná neschopnosť 28,370,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10310,63620,79800,4344
Rýchla likvidita I. stupeň 0,77640,82670,02890,1148
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -21,48-2,593,922,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -21,48-2,593,922,66
Služby 19 82571 5341 242898,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 271 111249 049169 56327 451
Spotreba materiálu… 1 2009 0654 271947,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000094 83020 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 134 990257 03438 75524 375
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 122 790257 034125,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000018 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 2000,000038 6306 375
Účtovný cash flow -74 952171 0981 6701 321
Úročený dlh 0,00000,000094 83020 000
Vlastné imanie 40 82736 61613 3222 691
Všetky záväzky 230 284212 433156 24120 960
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00003 800
Výsledok hospodárenia 6 16729 44513 5432 187
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 16729 44513 5432 187
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 21123 29410 6311 169
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 29410 6311 169-353,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 13129 48613 4632 129
Zásoby 130 0000,00000,00000,0000
Záväzky 230 284212 433156 24120 960
Záväzky z obchodného styku 108 950105 01857 5450,0000
Zisk pred zdanením 6 13129 48613 4632 129
Zmena EBIT 0,20792,196,32-6,03
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 93 796130 7960,00000,0000