MI Investments, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 13 723 85913 727 0151 403 015127 222
Bežná likvidita III. stupeň 168,51165,2717,470,3426
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3920-0,0953-0,9795-0,4840
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 67,9615,8417,470,3426
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00580,00600,05611,41
Celkový dlh 78 71582 10874 49174 491
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 349 434-1 300 673-1 301 314-25 521
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 349 4341 300 6731 301 31425 521
Čistý cash flow 5 349 4341 300 6731 301 31425 521
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 237,0012 325 0611 276 273-573,00
Čistý zisk 237,0012 320 7021 275 793-1 053
Čistý zisk v minulom roku 12 320 7021 275 793-1 053-1 406
Cudzie zdroje -13 645 144-13 644 907-1 328 524-52 731
Daň z príjmov 0,00004 359480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 4 359480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 359480,00480,00
EBIT v minulom roku 12 325 0611 276 273-573,00-1 406
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 237,0012 325 0611 276 273-573,00
EBITDA -960,00-76,000,0000-552,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -960,00-76,000,0000-552,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00040,0004-0,8377
Finančná páka 1,011,011,062,41
Finančné účty 5 349 4341 300 6731 301 31425 521
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9943-0,9940-0,9469-0,4145
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99430,99400,94690,4145
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 05212 299 116-77,00-575,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00570,00600,05310,5855
Krátkodobé pohľadávky 7 914 65712 268 9740,00000,0000
Krátkodobé záväzky 78 71582 10874 49174 491
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 78 71577 74974 01174 011
Náklady na predaný tovar 960,0016,000,0000486,00
Neobežný majetok 459 768157 368101 701101 701
Obežný majetok 13 264 09113 569 6471 301 31425 521
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,007 187 84377,0023,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000019 487 0350,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 237,0012 320 7021 275 793-1 053
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,90300,9603-0,0200
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,89790,9097-0,0045
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,89790,9097-0,0045
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,90330,9607-0,0109
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38980,09480,92750,2006
Pohľadávky z obchodného styku 7 909 3388 538 0370,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 168,51165,2717,470,3426
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,55-10,49-1,02-2,07
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00570,00600,05310,5855
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00580,00600,05611,41
Pridaná hodnota -960,00-16,000,0000-486,00
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,89760,9093-0,0083
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,90300,9603-0,0200
Rýchla likvidita I. stupeň 67,9615,8417,470,3426
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -81,99-1 0800,0000-134,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -81,99-1 0800,0000-134,95
Služby 960,0016,000,0000486,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 723 85913 727 0151 403 015127 222
Účtovný cash flow 5 349 4341 300 6731 301 31425 521
Vlastné imanie 13 645 14413 644 9071 328 52452 731
Všetky záväzky 78 71582 10874 49174 491
Výsledok hospodárenia -960,00-76,000,0000-552,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -960,00-76,000,0000-552,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 237,0012 320 7021 275 793-1 053
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 320 7021 275 793-1 053-1 406
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 237,0012 325 0611 276 273-573,00
Záväzky 78 71582 10874 49174 491
Záväzky z obchodného styku 78 71577 74974 01174 011
Zisk pred zdanením 237,0012 325 0611 276 273-573,00
Zmena EBIT 0,00009,66-2 2270,4075