Ing. Ján Kučmaš

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182015