Foxtail s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 58 60235 68613 86411 146
Bežná likvidita III. stupeň 1,261,230,78046,51
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,28-2,000,6547-0,7449
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,51090,83170,04775,89
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,232,46-13,730,1264
Celkové tržby 151 476165 70136 69514 976
Celkový dlh 44 73825 37014 9531 251
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 747-20 638-713,00-7 371
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 74720 638713,007 371
Čistý cash flow 17 74720 638713,007 371
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 74713 090-10 0246 275
Čistý zisk 3 54811 405-10 9844 895
Čistý zisk v minulom roku 11 405-10 9844 8950,0000
Cudzie zdroje -13 864-10 3161 089-9 895
Daň z príjmov 754,001 677960,001 380
Daň z príjmov v minulom roku 1 677960,001 3800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 754,001 677960,001 380
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,6421,66108,9318,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,2120,86106,0313,89
Doba obratu aktív 142,4878,61137,90271,65
Doba obratu pohľadávok 63,6421,66108,9318,89
Doba splácania záväzkov 236,89137,39843,950,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 84,4654,66148,6730,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 167,0596,50735,590,0000
EBIT v minulom roku 13 090-10 0246 2750,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 74713 090-10 0246 275
EBITDA 7 02714 273-9 2186 481
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 02714 273-9 2186 481
Finančná páka 4,233,46-12,731,13
Finančné účty 17 74720 638713,007 371
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2366-0,28910,0785-0,8878
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,23660,2891-0,07850,8878
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 17514 237-9 2246 475
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59270,69541,080,1122
Krátkodobé pohľadávky 26 1769 83110 951775,00
Krátkodobé záväzky 34 73624 81514 9461 251
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 24 49617 43013 0270,0000
Krytie dlhovej služby 15,791 7840,00000,0000
Nákladové úroky 445,008,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 8,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 136 037136 51342 9857 933
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 52265 9246 4640,0000
Neobežný majetok 14 6795 2172 2003 000
Obežný majetok 43 92330 46911 6648 146
Obrat aktív 2,564,642,651,34
Obrat neobežného majetku 10,2331,7616,684,99
Obrat obežného majetku 3,425,443,151,84
Odpisy 2 2381 148800,00200,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 2381 148800,00200,00
Osobné náklady 5 75613 5222 429342,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18,0036,006,006,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 78612 553-10 1845 095
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,25591,1110,090,4947
Podiel EBIT k aktívam 0,08100,3668-0,72300,5630
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,08100,3668-0,72300,5630
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,19891,209,260,6342
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,30280,57830,05140,6613
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,26320,4428-0,97310,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,452,16-2,5920,59
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,761,99-1,9512,99
Pohľadávky z obchodného styku 23 9409 47010 660570,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,261,230,78046,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7812-0,49991,53-1,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 39,882 5800,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76340,71091,080,1122
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,232,46-13,730,1264
Pridaná hodnota 14 08629 188-6 2907 043
Primárna platobná neschopnosť 1,021,841,220,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,06050,3196-0,79230,4392
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,25591,1110,090,4947
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51090,83170,04775,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,371,78-1,620,1930
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,371,78-1,620,1930
Služby 74 42959 00210 7005 644
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 60235 68613 86411 146
Spotreba materiálu… 8 08611 58725 8212 289
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 151 206165 70136 69514 976
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 0830,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 104 870103 04123 3510,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 25362 66013 34414 976
Účtovný cash flow 17 74720 638713,007 371
Úrokové krytie 10,671 6360,00000,0000
Vlastné imanie 13 86410 316-1 0899 895
Všetky záväzky 44 73825 37014 9531 251
Výsledok hospodárenia 4 87213 125-10 0186 281
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 87213 125-10 0186 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 54811 405-10 9844 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 405-10 9844 8950,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 30213 082-10 0246 275
Záväzky 44 73825 37014 9531 251
Záväzky z obchodného styku 24 49617 43013 0270,0000
Zisk pred zdanením 4 30213 082-10 0246 275
Zmena EBIT 0,3626-1,31-1,600,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 000,000,00000,00000,0000