HAPPYNES s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 164 988140 14978 21425 924
Bežná likvidita III. stupeň 1,521,451,612,97
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,00-2,65-2,55-1,44
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,99821,151,532,84
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,042,351,680,5095
Celkové tržby 275 357262 717124 24747 623
Celkový dlh 110 72998 34649 0028 750
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -108 688-110 956-74 423-24 768
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 108 688110 95674 42324 768
Čistý cash flow 108 688110 95674 42324 768
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 03215 98615 26015 623
Čistý zisk 12 45512 59212 05212 186
Čistý zisk v minulom roku 12 59212 05212 186-12,00
Cudzie zdroje -54 259-41 803-29 212-17 174
Daň z príjmov 3 5773 3943 2083 437
Daň z príjmov v minulom roku 3 3943 2083 4370,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 5773 3943 2083 437
Doba obratu aktív 218,81195,20230,23198,69
Doba obratu zásob 105,4557,5815,7815,90
Doba splácania záväzkov 203,94190,87202,32120,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 144,41134,78143,0766,89
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 44,20-2,85135,410,0000
EBIT v minulom roku 15 98615 26015 623-12,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 03215 98615 26015 623
EBITDA 17 33117 22215 57915 675
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 33117 22215 57915 675
Finančná páka 3,043,352,681,51
Finančné účty 108 688110 95674 42324 768
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3289-0,2983-0,3735-0,6625
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32890,29830,37350,6625
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 03215 98615 26015 623
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66000,69050,62140,3366
Krátkodobé záväzky 108 88696 77348 6048 727
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 23 598-1 44732 5300,0000
Náklady na predaný tovar 233 384222 36998 70826 591
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 194 880185 06287 68426 531
Obežný majetok 164 988140 14978 21425 924
Obrat aktív 1,671,871,591,84
Obrat obežného majetku 1,671,871,591,84
Obrat zásob 3,466,3423,1322,95
Osobné náklady 23 52722 7919 9435 251
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2991 236319,0052,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 45512 59212 05212 186
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22950,30120,41260,7096
Podiel EBIT k aktívam 0,09720,11410,19510,6026
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,09720,11410,19510,6026
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,28580,36850,51540,9085
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,65880,79170,95150,9554
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56240,57420,39320,2497
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,39470,42230,59900,5201
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,21470,21450,28840,7927
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,781,742,544,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,781,742,544,01
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,39490,42340,60020,5201
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99821,151,532,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4992-0,3768-0,3925-0,6934
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67110,70170,62650,3375
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,042,351,680,5095
Pridaná hodnota 41 83439 69425 28821 032
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,22950,30120,41260,7096
Rýchla likvidita I. stupeň 0,99821,151,532,84
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,395,713,150,5582
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,395,713,150,5582
Služby 32 81432 7789 12760,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 164 988140 14978 21425 924
Spotreba materiálu… 5 6904 5291 8970,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 275 218262 063123 99647 623
Tržby z predaja tovaru 275 218262 063123 99647 623
Účtovný cash flow 108 688110 95674 42324 768
Vlastné imanie 54 25941 80329 21217 174
Všetky záväzky 110 72998 34649 0028 750
Výsledok hospodárenia 17 33117 22215 57915 675
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 33117 22215 57915 675
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 45512 59212 05212 186
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 59212 05212 186-12,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 03215 98615 26015 623
Zásoby 56 30029 1933 7911 156
Záväzky 110 72998 34649 0028 750
Záväzky z obchodného styku 23 598-1 44732 5300,0000
Zisk pred zdanením 16 03215 98615 26015 623
Zmena EBIT 1,001,050,9768-1 302