N I M A TRADE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 4 3745 1947 5107 731
Bežná likvidita III. stupeň 5,507,106,428,63
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,27-1,16-0,8588-1,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,497,034,648,63
Celkové tržby 19 84618 88623 81122 150
Celkový dlh 932,00764,001 187896,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 363-5 145-5 430-7 731
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 3635 1455 4307 731
Čistý cash flow 4 3635 1455 4307 731
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -988,00-1 893-32,002 352
Čistý zisk -988,00-1 893-512,001 835
Čistý zisk v minulom roku -1 893-512,001 8350,0000
Cudzie zdroje -3 442-4 430-6 323-6 835
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00517,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00517,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00517,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,20230,947031,880,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000031,260,0000
Doba obratu aktív 80,44100,38115,12127,40
Doba obratu pohľadávok 0,20230,947031,880,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,6214,1517,9214,76
EBIT v minulom roku -1 893-32,002 3520,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -988,00-1 893-32,002 352
EBITDA -900,00-1 80852,002 421
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -900,00-1 80852,002 421
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-15,000,2198
Finančná páka 1,271,171,191,13
Finančné účty 4 3635 1455 4307 731
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7869-0,8529-0,8419-0,8841
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78690,85290,84190,8841
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -988,00-1 893-32,002 352
Krátkodobé pohľadávky 11,0049,002 0800,0000
Krátkodobé záväzky 795,00732,001 169896,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 113,0092,0080,0041,00
Náklady na predaný tovar 15 27716 81119 05517 174
Obežný majetok 4 3745 1947 5107 731
Obrat aktív 4,543,643,172,87
Obrat obežného majetku 4,543,643,172,87
Osobné náklady 5 2133 6324 2062 550
Ostatné náklady na finančnú činnosť 88,0085,0084,0069,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -988,00-1 893-512,001 835
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99750,99060,72301,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,141,750,88440,5125
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,87650,57131,131,95
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87650,57131,131,95
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00002 0390,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,507,106,428,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7889-0,8610-1,16-0,8841
Pridaná hodnota 4 5692 0754 7564 976
Rýchla likvidita I. stupeň 5,497,034,648,63
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,04-0,422622,830,3701
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,04-0,422622,830,3701
Služby 13 89014 7059 59911 661
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 3745 1947 5107 731
Spotreba materiálu… 1 3872 1069 4565 513
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 84618 88623 81122 150
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 84618 88623 81122 150
Účtovný cash flow 4 3635 1455 4307 731
Vlastné imanie 3 4424 4306 3236 835
Všetky záväzky 932,00764,001 187896,00
Výsledok hospodárenia -900,00-1 80852,002 421
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -900,00-1 80852,002 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -988,00-1 893-512,001 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 893-512,001 8350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -988,00-1 893-32,002 352
Záväzky 932,00764,001 187896,00
Záväzky z obchodného styku 113,0092,0080,0041,00
Zisk pred zdanením -988,00-1 893-32,002 352
Zmena EBIT 0,521959,16-0,01360,0000