J & J HOME s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 21 17313 83416 57518 690
Bankové úvery 11 8550,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,580,80940,44060,1942
Bežné bankové úvery 11 8550,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0196-1,30-0,0957-0,0793
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,10070,73980,04000,0275
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,731,822,402,88
Celkové tržby 57 34044 58035 80429 846
Celkový dlh 13 4228 92311 69613 870
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 11 703-6 380-467,00-382,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 152,006 380467,00382,00
Čistý cash flow 152,006 380467,00382,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 626271,00539,00-45,00
Čistý zisk 2 85132,0059,00-180,00
Čistý zisk v minulom roku 20,0059,00-180,000,0000
Cudzie zdroje -7 751-4 911-4 879-4 820
Daň z príjmov 815,00239,00480,00135,00
Daň z príjmov v minulom roku 250,00480,00135,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 815,00239,00480,00135,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 167,524,9147,7428,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00005,8847,2323,96
Doba obratu aktív 168,73113,27168,98228,57
Doba obratu pohľadávok 167,524,9147,7428,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,0370,61119,17169,62
EBIT v minulom roku 270,00539,00-45,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 626271,00539,00-45,00
EBITDA 307,004 9845 2262 262
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 307,004 9845 2262 262
Efektívna daňová sadzba 0,22230,88190,8905-3,00
Finančná páka 2,732,823,403,88
Finančné účty 152,006 380467,00382,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 8294 8425 1102 240
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07130,62340,70520,7421
Krátkodobé pohľadávky 21 021600,004 6832 312
Krátkodobé záväzky 1 5098 62411 68913 870
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 54,004 5089 09113 524
Nákladové úroky 960,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 39 88429 82827 73825 976
Neobežný majetok 0,00006 85411 42515 996
Obežný majetok 21 1736 9805 1502 694
Obrat aktív 2,163,222,161,60
Obrat neobežného majetku 0,00006,503,131,87
Obrat obežného majetku 2,166,396,9511,08
Odpisy 1 5234 5714 5712 285
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 5234 5714 5712 285
Osobné náklady 4 9538 2631 6611 081
Ostatné náklady na finančnú činnosť 178,00142,00116,0022,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 3744 6034 6302 105
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83710,56010,20600,2793
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,794,863,58
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91371,151,291,15
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000718,004 6331 959
Pohotová likvidita II. stupeň 1,580,80940,44060,1942
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -50,99-0,7697-10,45-12,62
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,55990,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63390,64500,70560,7421
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,731,822,402,88
Pridaná hodnota 5 91714 7528 0653 870
Primárna platobná neschopnosť 0,00006,281,966,90
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01140,73980,04000,0275
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 43,721,792,246,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 43,721,792,246,13
Služby 37 07923 31522 95619 487
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 17313 83416 57518 690
Spotreba materiálu… 2 8056 5134 7826 489
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 8550,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 57 15144 58035 80329 846
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 3500,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 80144 58035 80329 846
Účtovný cash flow 152,006 380467,00382,00
Úročený dlh 11 8550,00000,00000,0000
Úrokové krytie 4,820,00000,00000,0000
Vlastné imanie 7 7514 9114 8794 820
Všetky záväzky 13 4228 92311 69613 870
Výsledok hospodárenia 4 804413,00655,00-23,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 804413,00655,00-23,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 85132,0059,00-180,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20,0059,00-180,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 666271,00539,00-45,00
Záväzky 13 4228 92311 69613 870
Záväzky z obchodného styku 54,004 5089 09113 524
Zisk pred zdanením 3 666271,00539,00-45,00
Zmena EBIT 17,130,5028-11,980,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 3300,00000,00000,0000