DEMBAK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 796,000,000025 2307 870
Bežná likvidita III. stupeň 4,770,00001,080,3664
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,270,0000-3,51-0,3422
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,770,00000,27830,3222
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,26550,000012,621,06
Celkové tržby 48 7150,0000148 1432 145
Celkový dlh 167,000,000023 3784 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -796,000,0000-6 506-1 306
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,01290,0000-0,0133-0,6681
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 796,000,00006 5061 306
Čistý cash flow 796,000,00006 5061 306
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 796,00-1 372-1 965-1 433
Čistý zisk 629,00-1 372-1 965-1 433
Čistý zisk v minulom roku -1 372-2 445-1 4330,0000
Cudzie zdroje -629,000,0000-1 852-3 817
Daň z príjmov 167,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 167,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000047,4130,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000027,880,0000
Doba obratu aktív 5,960,000063,891 339
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000047,4130,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1,250,000059,20689,67
EBIT v minulom roku -1 372-1 965-1 4330,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 796,00-1 372-1 965-1 433
EBITDA 796,00-1 351548,00-852,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 796,00-1 351548,00-852,00
Finančná páka 1,270,000013,622,06
Finančné účty 796,000,00006 5061 306
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,79020,0000-0,0734-0,4850
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79020,00000,07340,4850
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 796,00-1 3728 420-852,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,20980,00000,92660,5150
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,000018 724179,00
Krátkodobé záväzky 167,000,000023 3784 053
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00004 0660,0000
Náklady na predaný tovar 47 919548,00101 6432 683
Neobežný majetok 0,00000,00000,00006 385
Obežný majetok 796,000,000025 2301 485
Obrat aktív 61,200,00005,710,2726
Obrat obežného majetku 61,200,00005,711,44
Odpisy 0,00000,0000876,00581,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000876,00581,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000021,00128,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 629,00-1 372-1 089-852,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,00000,0000-1,06-0,3754
Podiel EBIT k aktívam 1,00000,0000-0,0779-0,1821
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,00000,0000-0,0779-0,1821
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,270,0000-1,06-0,3754
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,25790,1659
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01630,00000,04390,6089
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,000048,52-0,9260
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,01630,00000,04510,6089
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000011 0100,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,770,00001,080,3664
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,79020,0000-0,2847-2,92
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,20980,00000,92660,5150
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,26550,000012,621,06
Pridaná hodnota 796,00-548,0042 500-538,00
Rentabilita aktív, ROA 0,79020,0000-0,0779-0,1821
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,00000,0000-1,06-0,3754
Rýchla likvidita I. stupeň 4,770,00000,27830,3222
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,20980,000042,66-4,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,20980,000042,66-4,76
Služby 0,0000548,00101 4742 340
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 796,000,000025 2307 870
Spotreba materiálu… 47 9190,0000169,00343,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 7150,0000148 1432 145
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00004 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 7150,0000144 1432 145
Účtovný cash flow 796,000,00006 5061 306
Vlastné imanie 629,000,00001 8523 817
Všetky záväzky 167,000,000023 3784 053
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 796,00-1 351-1 837-1 433
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 796,00-1 351-1 837-1 433
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 629,00-1 372-1 965-1 433
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 372-2 445-1 4330,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 796,00-1 372-1 965-1 433
Záväzky 167,000,000023 3784 053
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00004 0660,0000
Zisk pred zdanením 796,00-1 372-1 965-1 433
Zmena EBIT -0,58020,69821,370,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00005 5090,0000