RED ARROW, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 41 34052 61459 12863 890
Bankové úvery 35 98646 8039 37212 447
Bežná likvidita III. stupeň 2,752,430,69000,5315
Bežné bankové úvery 10 36110 8173 1943 075
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,05-3,57-3,94-4,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 15,8612,910,42110,2487
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,6710,5611,3120,25
Celkové tržby 58 22462 29266 52944 241
Celkový dlh 37 46448 06354 32660 884
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 12 54330 536-9 559399,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 44316 26718 93112 048
Čistý cash flow 23 44316 26718 93112 048
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 2393 7566 9491 909
Čistý zisk -674,00-252,001 796-1 994
Čistý zisk v minulom roku -252,001 796-1 9940,0000
Cudzie zdroje -3 876-4 551-4 802-3 006
Daň z príjmov 0,000083,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 83,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000083,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 25 62535 9866 1789 372
Dlhodobý dlh 25 62535 9866 1789 372
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,4579,5682,65130,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,4265,4668,02101,50
Doba obratu aktív 286,15320,34341,95545,86
Doba obratu pohľadávok 63,4579,5682,65130,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,237,67259,98413,84
EBIT v minulom roku 3 7566 9491 9090,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 2393 7566 9491 909
EBITDA 15 60815 71919 2157 953
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 60815 71919 2157 953
Finančná páka 10,6711,5612,3121,25
Finančné účty 23 44316 26718 93112 048
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 29215 24818 8727 828
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03580,02390,76030,7581
Krátkodobé pohľadávky 9 16613 06814 29215 330
Krátkodobé záväzky 1 4781 26044 95448 437
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 327,00205,00875,00905,00
Krytie dlhovej služby 5,364,004,582,04
Nákladové úroky 2 9133 9254 1933 903
Nákladové úroky v minulom roku 3 9254 1933 9030,0000
Náklady na predaný tovar 35 01439 69241 56231 012
Neobežný majetok 8 73123 27925 90536 512
Obežný majetok 32 60929 33533 22327 378
Obrat aktív 1,281,141,070,6687
Obrat neobežného majetku 6,042,582,441,17
Obrat obežného majetku 1,622,041,901,56
Odpisy 12 62611 47011 9235 908
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 62611 47011 9235 908
Ostatné náklady na finančnú činnosť 316,00471,00343,00125,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 95211 21813 7193 914
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56710,30920,32020,1886
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,401,771,811,98
Pohľadávky z obchodného styku 8 00710 75211 76211 880
Pohotová likvidita II. stupeň 2,752,430,69000,5315
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,054,144,513,09
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,87050,88960,15850,1948
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90620,91350,91880,9530
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,6710,5611,3120,25
Pridaná hodnota 17 71720 25821 55111 709
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1739-0,05540,3740-0,6633
Rýchla likvidita I. stupeň 1,981,350,39320,2339
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,403,062,837,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,403,062,837,66
Služby 20 28118 13817 21814 612
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 34052 61459 12863 890
Spotreba materiálu… 14 73321 55424 34416 400
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 35 98646 8039 37212 447
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 54 23159 95063 11342 721
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 52 73159 95063 11342 721
Účtovný cash flow 23 44316 26718 93112 048
Úročený dlh 35 98646 8039 37212 447
Úrokové krytie 0,76860,95691,660,4891
Vlastné imanie 3 8764 5514 8023 006
Všetky záväzky 37 46448 06354 32660 884
Výsledok hospodárenia 2 5604 2497 2922 045
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 5604 2497 2922 045
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -674,00-252,001 796-1 994
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -252,001 796-1 9940,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -674,00-169,002 756-1 994
Záväzky 37 46448 06354 32660 884
Záväzky z obchodného styku 327,00205,00875,00905,00
Zisk pred zdanením -674,00-169,002 756-1 994
Zmena EBIT 0,59610,54053,640,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 9220,00000,00000,0000