Xocolati s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 10 78317 39672 63810 386
Bankové úvery 8 29011 19713 9500,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,26930,67811,121,44
Časové rozlíšenie aktív 411,0014,00181,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,28911,340,4010-0,8773
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,24570,3605-0,07371,40
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,79-8,766,990,6274
Celkové tržby 90 764155 96277 44393 830
Celkový dlh 24 35819 63763 5464 004
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 2566 23911 997-5 599
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0344 9581 9535 599
Čistý cash flow -3 9243 005-3 6465 599
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 805-9 6364 005382,00
Čistý zisk -11 333-10 3332 711382,00
Čistý zisk v minulom roku -10 3332 711382,000,0000
Cudzie zdroje 13 5752 241-9 092-6 382
Daň z príjmov 0,00000,0000960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 8 29011 19713 9500,0000
Dlhodobý dlh 8 29011 19713 9500,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,141,623,530,6313
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,141,623,530,6313
Doba obratu aktív 45,8241,43359,1440,48
Doba obratu pohľadávok 12,141,623,530,6313
Doba obratu zásob 0,00000,00001 7020,0000
Doba splácania záväzkov 239,5531,621 59646,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 67,8819,85244,7015,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 97,2619,35142,1821,07
EBIT v minulom roku -9 6364 005382,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 805-9 6364 005382,00
EBITDA 149,002 29611 2762 589
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 149,002 29611 2762 589
Finančná páka -0,7943-7,767,991,63
Finančné účty 1 0344 9581 9535 599
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,260,1288-0,1252-0,6145
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,26-0,12880,12520,6145
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -283,00886,0010 6072 036
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,480,47920,68140,3855
Krátkodobé pohľadávky 2 856681,00713,00162,00
Krátkodobé záväzky 15 9738 33649 4924 004
Krytie dlhovej služby 0,28223,2933,760,0000
Nákladové úroky 528,00697,00334,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 697,00334,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 76 319131 75036 05676 798
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24 33896 23511 32131 741
Neobežný majetok 6 48211 74317 0044 625
Obežný majetok 3 8905 63955 4535 761
Obrat aktív 7,978,811,029,02
Obrat neobežného majetku 13,2513,054,3420,25
Obrat obežného majetku 22,0827,181,3316,26
Odpisy 10 52210 5226 6021 654
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 2615 2613 301827,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 2615 2613 301827,00
Osobné náklady 18 18724 88432 3388 598
Ostatné náklady na finančnú činnosť 704,001 410669,00553,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 272,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 4855 1024 4101 832
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -811,00189,009 3132 036
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,14-1,150,11770,0599
Podiel EBIT k aktívam -1,00-0,55390,05510,0368
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,00-0,55390,05510,0368
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,08-1,060,17300,0599
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,09590,28500,02690,5391
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,901,160,85630,5099
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,39320,22353,340,5312
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,52620,86441,171,96
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,33330,60750,96991,64
Pohľadávky z obchodného styku 2 856681,00713,00162,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,26930,67810,05751,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,460,74582,49-1,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,434,31-10,920,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,76880,64370,19200,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,261,130,87480,3855
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,79-8,766,990,6274
Pridaná hodnota 9 57021 51037 76716 862
Primárna platobná neschopnosť 2,277,496,1911,31
Rentabilita aktív, ROA -1,05-0,59400,03730,0368
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,83484,610,29820,0599
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06470,59480,03951,40
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 163,488,555,641,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 163,488,555,641,55
Služby 17 27218 90312 66023 576
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 78317 39672 63810 386
Spotreba materiálu… 34 70916 61212 07521 481
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 29011 19713 9500,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 85 889153 26073 82393 660
Tržby z predaja tovaru 85 889153 22273 14948 658
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000038,00674,0045 002
Účtovný cash flow -3 9243 005-3 6465 599
Úročený dlh 8 29011 19713 9500,0000
Úrokové krytie -20,46-13,8211,990,0000
Vlastné imanie -13 575-2 2419 0926 382
Všetky záväzky 24 35819 63763 5464 004
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,140,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -10 373-8 2264 674935,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 373-8 2264 674935,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 333-10 3332 711382,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 3332 711382,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 333-10 3333 671382,00
Zásoby 0,00000,000052 7870,0000
Záväzky 24 35819 63763 5464 004
Záväzky z obchodného styku 6 4855 1024 4101 832
Zisk pred zdanením -11 333-10 3333 671382,00
Zmena EBIT 1,12-2,4110,480,0000