PT Pharmacy II, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 223 266454 847144 3249 967
Bežná likvidita III. stupeň 1,091,021,001,08
Časové rozlíšenie aktív 0,0000219,00219,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1487-3,26-1,78-6,42
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,05790,15240,08990,7337
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,6139,7532,1611,79
Celkové tržby 1 120 659296 721305 8070,0000
Celkový dlh 197 325443 685139 9719 188
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 84 720154 55040 734-2 624
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 28049 13812 7544 999
Čistý cash flow -3 85836 3847 7554 999
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 23110 9294 534-4 221
Čistý zisk 14 7786 8103 574-4 221
Čistý zisk v minulom roku 6 8103 574-4 2210,0000
Cudzie zdroje -25 941-11 162-4 353-779,00
Daň z príjmov 4 4534 119960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 119960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 4534 119960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00002 1252 1250,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,39452,86111,470,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,2567,50111,170,0000
Doba obratu aktív 76,06560,02172,260,0000
Doba obratu pohľadávok 45,39455,48114,000,0000
Doba obratu zásob 12,9666,6059,040,0000
Doba splácania záväzkov 23,91466,92149,990,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,70294,03103,010,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9,97323,20109,730,0000
EBIT v minulom roku 10 9294 534-4 2210,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 23110 9294 534-4 221
EBITDA 21 01912 9886 293-4 198
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 01912 9886 293-4 198
Finančná páka 8,6140,7533,1612,79
Finančné účty 45 28049 13812 7544 999
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 97911 6775 282-4 221
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,29850,52500,59800,6836
Krátkodobé finančné výpomoci 130 000203 68853 4882 375
Krátkodobé pohľadávky 133 240367 81293 3894 968
Krátkodobé záväzky 66 642238 80786 3016 813
Náklady na predaný tovar 1 050 662247 983257 4202 201
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 017 162186 679210 0070,0000
Neobežný majetok 8 6371 4911 8650,0000
Obežný majetok 214 629453 137142 2409 967
Obrat aktív 4,800,65182,120,0000
Obrat neobežného majetku 124,04198,83163,970,0000
Obrat obežného majetku 4,990,65422,150,0000
Obrat zásob 28,175,486,180,0000
Odpisy 748,00748,00748,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 374,00374,00374,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 374,00374,00374,000,0000
Osobné náklady 46 59435 50741 235904,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0401 3111 01123,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 27 794165 30163 132787,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 5267 5584 322-4 221
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,09480,03170,0618-1,34
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,12280,05060,0781-1,34
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,20280,10800,08840,5016
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,250,73260,8523-0,4107
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,44441,361,17-2,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,43741,341,15-2,43
Pohľadávky z obchodného styku 124 00054 82693 1434 968
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90780,94280,76091,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,72-0,3068-0,5613-0,1558
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,58230,44780,37060,2383
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88380,97550,96980,9218
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,6139,7532,1611,79
Pridaná hodnota 20 70648 46748 381-2 201
Primárna platobná neschopnosť 0,22413,020,67780,1584
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,56970,61010,8210-5,42
Rýchla likvidita I. stupeň 0,23030,11100,09120,5441
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,3934,1622,24-2,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,3934,1622,24-2,19
Služby 31 19548 78541 7422 114
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 223 266454 847144 3249 967
Spotreba materiálu… 2 30512 5195 67187,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 130 000203 68853 4882 375
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 071 368296 450305 8010,0000
Tržby z predaja tovaru 1 071 172246 450265 8010,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 196,0050 00040 0000,0000
Účtovný cash flow -3 85836 3847 7554 999
Úročený dlh 130 000203 68853 4882 375
Vlastné imanie 25 94111 1624 353779,00
Všetky záväzky 197 325443 685139 9719 188
Výsledok hospodárenia 20 27112 2405 545-4 198
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 27112 2405 545-4 198
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 7786 8103 574-4 221
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 8103 574-4 2210,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 23110 9294 534-4 221
Zásoby 36 10934 06233 9720,0000
Záväzky 197 325443 685139 9719 188
Záväzky z obchodného styku 27 794165 30163 132787,00
Zisk pred zdanením 19 23110 9294 534-4 221
Zmena EBIT 1,762,41-1,070,0000