FarmInvest Trade s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 2 445 3921 231 262759 4331 031 217
Bežná likvidita III. stupeň 2,095,2411,881,84
Časové rozlíšenie aktív 517,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00431,631,120,2918
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,92750,23980,09341,21
Celkové tržby 6 325 2542 009 3162 326 8291 263 742
Celkový dlh 1 176 734238 13964 898563 815
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -613 126-618 107-235 350-163 894
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 613 126618 107235 350163 894
Čistý cash flow -4 981382 75771 456163 894
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 544 544512 371287 508592 824
Čistý zisk 425 535404 610227 132462 402
Čistý zisk v minulom roku 404 610227 132462 4020,0000
Cudzie zdroje -1 268 658-993 123-694 535-467 402
Daň z príjmov 119 009107 76160 376130 422
Daň z príjmov v minulom roku 107 76160 376130 4220,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 119 009107 76160 376130 422
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,87111,5572,76239,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,36102,4463,22239,90
Doba obratu aktív 148,39224,01119,13297,84
Doba obratu pohľadávok 39,87111,5572,76239,90
Doba obratu zásob 79,850,000012,2724,85
Doba splácania záväzkov 80,4258,0413,02380,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,5742,7210,03162,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 58,3945,7412,60198,38
EBIT v minulom roku 512 371287 508592 8240,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 544 544512 371287 508592 824
EBITDA 540 263481 755344 416569 660
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 540 263481 755344 416569 660
Finančná páka 1,931,241,092,21
Finančné účty 613 126618 107235 350163 894
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5188-0,8066-0,9145-0,4533
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51880,80660,91450,4533
Hrubá marža 0,08980,25370,22830,5732
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 585 295479 144341 560568 388
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47550,19070,08420,5446
Krátkodobé pohľadávky 657 063613 155463 855830 610
Krátkodobé záväzky 1 162 864234 81763 916561 612
Materiál 384 4760,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 446 6701 496 5571 795 523539 411
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 278 1321 476 6201 791 476539 347
Neobežný majetok 19 9450,00000,00000,0000
Obežný majetok 2 424 9301 231 262759 4331 031 217
Obrat aktív 2,461,633,061,23
Obrat neobežného majetku 301,570,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,481,633,061,23
Obrat zásob 4,570,000029,7414,69
Odpisy 5 4860,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 7430,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 7430,00000,00000,0000
Osobné náklady 22 31031 002186 890154 371
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9682 6112 8561 272
Ostatné záväzky z obchodného styku 844 359185 05561 837293 141
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 431 021404 610227 132462 402
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,33540,40740,32700,9893
Podiel EBIT k aktívam 0,22270,41610,37860,5749
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,22270,41610,37860,5749
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,42460,51420,41341,26
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,25070,50200,30990,1589
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,10770,34520,29651,34
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 25,4716,442,844,69
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 20,4416,442,844,69
Pohľadávky z obchodného styku 417 872563 091403 004830 610
Pohotová likvidita II. stupeň 1,095,2410,941,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 254,70-2,59-9,72-2,85
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48120,19340,08550,5467
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,92750,23980,09341,21
Pridaná hodnota 568 226509 683531 261724 330
Primárna platobná neschopnosť 2,020,32860,15340,3529
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,33540,40740,32700,9893
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52732,633,680,2918
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,180,49430,18840,9897
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,180,49430,18840,9897
Služby 74 47419 9374 04753,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 445 3921 231 262759 4331 031 217
Spotreba materiálu… 370 6620,00000,000011,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 038 8962 006 2402 326 7841 263 741
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 24 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 502 3931 770 3511 979 567601 845
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 512 503235 889347 217661 896
Účtovný cash flow -4 981382 75771 456163 894
Vlastné imanie 1 268 658993 123694 535467 402
Všetky záväzky 1 176 734238 13964 898563 815
Výsledok hospodárenia 548 540481 755344 416569 660
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 548 540481 755344 416569 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 425 535404 610227 132462 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 404 610227 132462 4020,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 544 544512 371287 508592 824
Zásoby 1 154 7410,000060 22836 713
Záväzky 1 176 734238 13964 898563 815
Záväzky z obchodného styku 844 359185 05561 837293 141
Zisk pred zdanením 544 544512 371287 508592 824
Zmena EBIT 1,061,780,48500,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 276 5980,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 276 5980,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 2370,00000,00000,0000