SUNNY STREET s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 53 19922 93615 3085 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,53162,473,040,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -8,18-0,3306-1,15-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20010,54482,340,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 80,471,330,48950,0000
Celkové tržby 127 35695 50218 7060,0000
Celkový dlh 52 54613 1135 0310,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 344-3 247-11 783-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 3443 24711 7835 000
Čistý cash flow 5 3443 24711 7835 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -33 250-16 3446 6800,0000
Čistý zisk -33 623-16 4535 2770,0000
Čistý zisk v minulom roku -16 4535 2770,00000,0000
Cudzie zdroje -653,00-9 823-10 277-5 000
Daň z príjmov 0,00000,00001 4030,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 4030,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 4030,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,148,9568,780,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -0,0065-0,007628,510,0000
Doba obratu aktív 171,8087,66298,700,0000
Doba obratu pohľadávok 18,148,9568,780,0000
Doba obratu zásob 29,68154,410,00000,0000
Doba splácania záväzkov 244,93100,90419,060,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 86,2522,7898,170,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12,8917,49246,970,0000
EBIT v minulom roku -16 3446 6800,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -33 250-16 3446 6800,0000
EBITDA -29 365-15 5156 7510,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -29 365-15 5156 7510,0000
Finančná páka 81,472,331,491,0000
Finančné účty 5 3443 24711 7835 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0123-0,4283-0,6713-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,01230,42830,67131,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -29 497-15 5966 6800,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50200,25990,32870,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 6182 3413 5250,0000
Krátkodobé záväzky 26 7075 9605 0310,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 4051 0332 9650,0000
Krytie dlhovej služby -78,73-142,340,00000,0000
Nákladové úroky 373,00109,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 109,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 133 04391 70210 4910,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 39 79921 5614 3820,0000
Neobežný majetok 39 0018 2270,00000,0000
Obežný majetok 14 19814 70915 3085 000
Obrat aktív 2,124,161,220,0000
Obrat neobežného majetku 2,9011,610,00000,0000
Obrat obežného majetku 7,966,491,220,0000
Obrat zásob 12,302,360,00000,0000
Odpisy 3 744748,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 744748,000,00000,0000
Osobné náklady 23 07719 0791 4640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 132,0081,0071,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -29 879-15 7055 2770,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -51,49-1,670,51350,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,6250-0,71260,43640,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6250-0,71260,43640,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,26-0,96280,65000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,10050,14160,76971,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,155,020,17820,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,04200,03400,62990,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,50300,17621,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,86750,19925,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,74640,19175,610,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,04730,03400,62990,0000
Pohľadávky z obchodného styku -2,00-2,001 4610,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41050,93763,040,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1222-3,03-0,8722-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,3329,790,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98770,57170,32870,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 80,471,330,48950,0000
Pridaná hodnota -20 0193 8008 2150,0000
Primárna platobná neschopnosť -702,50-516,502,030,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,6320-0,71730,34470,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -51,49-1,670,51350,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,20010,54482,340,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,79-0,84520,74520,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,79-0,84520,74520,0000
Služby 11 28513 824675,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53 19922 93615 3085 000
Spotreba materiálu… 81 95956 3175 4340,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 113 02495 50218 7060,0000
Tržby z predaja tovaru 113 02495 50218 7060,0000
Účtovný cash flow 5 3443 24711 7835 000
Úrokové krytie -89,14-149,940,00000,0000
Vlastné imanie 653,009 82310 2775 000
Všetky záväzky 52 54613 1135 0310,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -51,490,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -33 109-16 2636 7510,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -33 109-16 2636 7510,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 623-16 4535 2770,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -16 4535 2770,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -33 623-16 4536 6800,0000
Zásoby 3 2369 1210,00000,0000
Záväzky 52 54613 1135 0310,0000
Záväzky z obchodného styku 1 4051 0332 9650,0000
Zisk pred zdanením -33 623-16 4536 6800,0000
Zmena EBIT 2,03-2,450,00000,0000