2SIS, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 112 81448 37413 0564 234
Bankové úvery 6 49214 3180,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,451,411,431,71
Bežné bankové úvery 6 49214 3180,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4360-0,0867-1,49-2,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,45140,06110,63591,48
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,092,442,361,41
Celkové tržby 286 552156 41057 6334 655
Celkový dlh 58 77834 3189 1652 479
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 0653 616-9 484-3 669
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,11970,06500,0371-0,6971
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 55710 7029 4843 669
Čistý cash flow 23 5571 2185 8153 669
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 44 12612 6252 616-3 245
Čistý zisk 34 28910 1652 136-3 245
Čistý zisk v minulom roku 10 1652 136-3 2450,0000
Cudzie zdroje -54 036-14 056-3 891-1 755
Daň z príjmov 8 6832 358480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 358480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 6832 358480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,1587,9222,6244,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,1555,8822,6244,30
Doba obratu aktív 143,70112,9082,69331,99
Doba obratu pohľadávok 78,1587,9222,6244,30
Doba splácania záväzkov 27 72412 9035 9711 528
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,4746,5357,91194,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9 4875 3133 0251 488
EBIT v minulom roku 12 6252 616-3 2450,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 44 12612 6252 616-3 245
EBITDA 47 82313 3902 685-3 229
EBITDA marža 0,16690,08560,0466-0,6937
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 82313 3902 685-3 229
Finančná páka 2,093,443,362,41
Finančné účty 23 55710 7029 4843 669
Hrubá marža 0,25000,17530,1463-0,5910
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 16112 7082 616-3 245
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,46250,41220,70040,5855
Krátkodobé pohľadávky 61 35537 6723 572565,00
Krátkodobé záväzky 52 18119 9389 1442 479
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 8560,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 41,44131,270,00000,0000
Nákladové úroky 1 154102,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 102,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 214 911128 97349 2007 406
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 687,00564,00559,00592,00
Neobežný majetok 27 9020,00000,00000,0000
Obežný majetok 84 91248 37413 0564 234
Obrat aktív 2,543,234,411,10
Obrat neobežného majetku 10,270,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,373,234,411,10
Odpisy 3 0150,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0150,00000,00000,0000
Osobné náklady 11 26011 1695 682390,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 662,00690,0069,0016,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00008,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00008 2094 6332 413
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 30410 1652 136-3 245
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,56650,35830,5490-1,85
Podiel EBIT k aktívam 0,39110,26100,2004-0,7664
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,39110,26100,2004-0,7664
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,72780,44400,6687-1,85
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,20880,22120,72640,8666
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,15720,40730,6739-0,1418
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,08220,00780,10090,7882
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 104,2748,6215,08-4,65
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,362,461,48-7,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,022,461,48-7,05
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,08220,00780,10090,7882
Pohľadávky z obchodného styku 61 35523 9443 572565,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,451,411,431,71
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,29-11,54-0,6691-0,4783
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 20,4111,940,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52100,70940,70200,5855
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,092,442,361,41
Pridaná hodnota 71 63227 4228 431-2 751
Primárna platobná neschopnosť 0,29100,34281,304,27
Rentabilita aktív, ROA 0,30390,21010,1636-0,7664
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,63460,72320,5490-1,85
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40150,31241,041,48
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,232,563,41-0,7677
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,232,563,41-0,7677
Služby 76 16545 86714 6232 145
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 112 81448 37413 0564 234
Spotreba materiálu… 138 05982 54234 0184 669
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 49214 3180,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 286 543156 39557 6314 655
Tržby z predaja tovaru 677,0011 5721 2121 434
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 285 866144 82356 4193 221
Účtovný cash flow 23 5571 2185 8153 669
Úročený dlh 6 49214 3180,00000,0000
Úrokové krytie 38,24123,770,00000,0000
Vlastné imanie 54 03614 0563 8911 755
Všetky záväzky 58 77834 3189 1652 479
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,56650,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 44 80813 3902 685-3 229
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 44 80813 3902 685-3 229
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 28910 1652 136-3 245
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 1652 136-3 2450,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 42 97212 5232 616-3 245
Záväzky 58 77834 3189 1652 479
Záväzky z obchodného styku 17 8568 2094 6332 413
Zisk pred zdanením 42 97212 5232 616-3 245
Zmena EBIT 3,504,83-0,80620,0000