VK-immo, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 45 66141 62437 80033 964
Bežná likvidita III. stupeň 9,856,184,402,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,105,963,851,52
Celkové tržby 10 76313 18211 0726 818
Celkový dlh 1 7392 4292 4343 067
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 827-14 488-9 363-4 672
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 82714 4889 3634 672
Čistý cash flow 15 82714 4889 3634 672
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 0024 8535 6573 507
Čistý zisk 4 7263 8294 4692 711
Čistý zisk v minulom roku 3 8294 4692 7110,0000
Cudzie zdroje -43 922-39 195-35 366-30 897
Daň z príjmov 1 2761 0241 188796,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 0241 188796,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 2761 0241 188796,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,3214,8744,6293,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,3214,8744,6293,73
Doba obratu aktív 1 5481 2021 2551 843
Doba obratu pohľadávok 44,3214,8744,6293,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,9770,1380,81166,46
EBIT v minulom roku 4 8535 6573 5070,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 0024 8535 6573 507
EBITDA 6 7405 4086 2223 909
EBITDA marža 0,62620,41030,56200,5733
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 7405 4086 2223 909
Finančná páka 1,041,061,071,10
Finančné účty 15 82714 4889 3634 672
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9619-0,9416-0,9356-0,9097
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96190,94160,93560,9097
Hrubá marža 0,68330,41200,60370,6292
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 6535 3256 1293 861
Krátkodobé pohľadávky 1 307515,001 3441 727
Krátkodobé záväzky 1 7392 4292 4343 067
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 463,0098,001 2461 726
Náklady na predaný tovar 3 4097 2114 3102 435
Neobežný majetok 28 52726 62127 09327 565
Obežný majetok 17 13415 00310 7076 399
Obrat obežného majetku 0,62820,84261,031,05
Odpisy 651,00472,00472,00354,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 651,00472,00472,00354,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 87,0083,0093,0048,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 3774 3014 9413 065
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,471,100,84560,6852
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 11,3011,5114,1612,12
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,471,150,85160,6947
Pohľadávky z obchodného styku 1 307515,001 3441 727
Pohotová likvidita II. stupeň 9,856,184,402,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,78-2,71-3,78-6,61
Pridaná hodnota 7 3545 4316 6844 290
Primárna platobná neschopnosť 0,35420,19030,92710,9994
Rýchla likvidita I. stupeň 9,105,963,851,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,25800,44910,39120,7846
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,25800,44910,39120,7846
Služby 1 6433 5661 8051 376
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45 66141 62437 80033 964
Spotreba materiálu… 1 7663 6452 5051 059
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 76312 64210 9946 725
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 76312 64210 9946 725
Účtovný cash flow 15 82714 4889 3634 672
Vlastné imanie 43 92239 19535 36630 897
Všetky záväzky 1 7392 4292 4343 067
Výsledok hospodárenia 6 0894 9365 7503 555
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 0894 9365 7503 555
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 7263 8294 4692 711
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 8294 4692 7110,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 0024 8535 6573 507
Záväzky 1 7392 4292 4343 067
Záväzky z obchodného styku 463,0098,001 2461 726
Zisk pred zdanením 6 0024 8535 6573 507
Zmena EBIT 1,240,85791,610,0000